Hz. Muhammed (S.A.V.) Kur’an-ı Kerim’i açıklamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Hz. Muhammed (S.A.V.) Kur’an-ı Kerim’i açıklamak için ne gibi çalışmalar yapmıştır?

Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamıştır. Örneğin namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetler Kur’an’da farz kılınmış ancak bunların nasıl yapılacağının ayrıntıları açıklanmamıştır. Hz. Muhammed söz ve davranışlarıyla, Kur’an’da açıklanmayan bu ayrıntıların uygulamalarını göstermiştir. Mesela Kur’an’da namaz emredilmiş ancak nasıl kılınacağına dair ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Bu nedenle namazın nasıl kılınacağı hususunda Hz. Peygamberin uygulamalarına bakılır. Çünkü o, “Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız namazınızı öyle kılın.” Buharî, Ezan, 18. demiştir.

Hz. Peygamber, Müslümanların anlamakta güçlük çektikleri ayetleri onlara sözlü olarak da açıklamıştır. “…İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın…” Mâide suresi, 2. ayet.ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini sordular. Hz. Peygamber bu soruya şöyle cevap vermiştir:

“İyilik, güzel ahlaktır.” Müslim, Kitabü’l-Birr, 14.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.