Bu ülkelerde nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını araştırınız.

Yukarıda bazı ülkelerle ilgili çeşitli fotoğraflar verilmiştir. Bu ülkelerde nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını araştırınız. Bu ülkelerde nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışını etkileyen faktörler neler olabilir? Açıklayınız.

Kanada nüfus ve ekonomik faaliyetleri

Ülkenin doğusu ve orta bölümleri geniş platolardan oluşur. Kuzeye doğru gidildikçe hava sıcaklığı hızla düşmeye başlar. Kanada’nın kuzeyindeki uç noktalar ise buzullarla kaplıdır. Bu nedenle ülkenin kuzeyi Kuzey Amerika Kıtasının en ıssız yeridir. Ülkenin yeryüzü şekilleri ve iklimi, nüfusun kuzeye doğru gidildikçe azalmasına neden olmuştur. Kanada’nın güney kesimlerinde ise daha elverişli iklim şartları ile sanayi ve ticaretin gelişmesi nedeniyle nüfus yoğunluğu daha fazladır.

ülkelerde nüfus ve ekonomik faaliyetler

Cezayir nüfus ve ekonomik faaliyetleri

Kıyıya paralel uzanan Atlas Dağları ülkeyi coğrafi olarak ikiye ayırır. Bu dağların kuzeyindeki bölge, yüksek platolardan oluşur ve ılıman Akdeniz ikliminin etkisinde olmasından dolayı nüfusun büyük çoğunluğu bu kıyı bölgesinde toplanmıştır. Güneyde ise büyük Sahra Çölü başlar ve çöl ikliminin, canlıların yaşamasına çok uygun olmaması nedeniyle bazı yerlerde neredeyse hiç insan yaşamaz.

Moğolistan nüfus ve ekonomik faaliyetleri

Ülke; Asya kıtasının ortasında, denizle bağlantısı olmayan bir yerdedir. Şiddetli karasal ikliminin etkisi altındadır. Güneyde ve batıda çöl özellikleri taşıyan büyük platolar bulunur. Buralarda nüfus yok denecek kadar azdır. Moğolistan çok değerli doğal kaynaklara sahip olmakla birlikte bu kaynakları yeterince değerlendirememektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu ülke geneline göre zengin maden yataklarına ve verimli topraklara sahip olan Altay Dağlarının eteklerinde yaşar. Ülke ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Türkiye nüfus ve ekonomi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonucunda elde edilen verilere göre 31 Aralık 2015 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 78.7 milyondur. Bu rakam, ilk resmî nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılında 13.6 milyondu. 2015 yılındaki rakam, 2014 yılındaki rakamın 1.4 milyon fazlasıdır ve ülkenin nüfusunun artış oranı ‰13,4’tür. Nüfusun %91,8’i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır. Yine aynı verilere göre Türkiye’de km² başına ortalama 102 kişi düşmektedir. Nüfusun %67,8’i 15-64 yaş grubunda yer alırken; %24’ü 0-14 yaş grubunda yer almaktadır. Yaklaşık %8,2’lik bir kısım ise 65 ve üstü yaşlardaki kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş ve en kalabalık şehri İstanbul’dur. Ayrıca Avrupa’nın en kalabalık üçüncü şehri unvanını da taşımaktadır.

Türkiye, GSYİH (SAGP) sıralamasında ve GSYİH (nominal) sıralamasında 17.sırada yer almaktadır.OECD ile G-20 büyük ekonomileri topluluklarının kurucu üyelerinden bir tanesidir.

1995’te başlayan Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği tarifeleriyle birlikte Türkiye’de geniş bir liberalleşme yolu açıldı ve bu gümrük birliği, ülkenin dış ticaret politikasının önemli taşlarından birini oluşturur hale geldi. Türkiye’nin 2014’te ihracatı, önceki yıla göre %4 artarak $157,6 milyar oldu. En fazla ihracat yapılan yapılan ülkeler ise Almanya, Irak, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa olarak belirlendi.[169] Ancak aynı yıl ithalatın $242,2 milyarı bulması sebebiyle $84,5 milyar tutarında dış ticaret açığı oluştu. Bu rakam, bir önceki yıl $99.8 milyar idi.[170] 2014’te Türkiye, en fazla Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithalat yaptı. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Türkiye’nin büyük bir otomotiv sanayisi vardır. 2013 verilerine göre ülke, en çok otomobil üreten ülkeler sıralamasında 17. sırada yer almaktadır. 2014 Türkiye, gemi yapımından ise $1,2 milyar gelir elde etmiştir. Ülkenin bu konudaki en büyük pazarları Malta, Norveç, Birleşik Krallık ve Marshall Adaları’dır. 2012 verilerine göre 87 aktif Türk tersanesi bulunmaktadır ve bu tersanelerde farklı boyutlarda 15 yüzer havuz ve bir kuru havuz bulunmaktadır. Tuzla, Yalova ve İzmit gemi inşa sektörünün başlıca merkezleridir.

Bangladeş nüfus ve ekonomik faaliyetleri

Ilıman bir iklime sahiptir. Muson yağmurları yoğun olur. Yağmurludur. Sel yaşanır. Dakka Bangladeş’in başşehri ve en büyük şehridir. Diğer büyük şehirler Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal ve Sylhet’dir. Diğer belediyeler üyeleri seçerken bu metropolitan şehirler belediye başkanını seçerler. Başkanlar ve üyeler beş yıllığına seçilir.

Bangladeş, dünyanın nüfus yoğunluğu bakımından en kalabalık ülkelerindendir. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 290-770 kişi arasında değişir. Yirminci asrın sonunda nüfusun iki misli artacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun % 90’ı köylerde, % 10’u şehirlerde yaşar. En önemli şehri “Dakka”, aynı zamanda başşehirdir. Güneydoğu sahilindeki Chitagony şehri, önemli bir limandır.

Ekonomi tarıma dayalıdır. Başlıca ürünleri, pirinç, önemli dayanıklı gıda maddeleri, Hint keneviri ve çaydır. Bu alanda Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan sonra dünya üçüncüsüdür. Diğer zirai bazı sebzeler ve şekerpancarı iç tüketim için yetiştirilir. 10 milyon hektarlık alanda ekim yapılır. Bu alanların % 80’inde pirinç üretilir.

Avustralya nüfus ve ekonomik faaliyetleri

Daha çok düzlüklerle kaplı kurak bir ülkedir. Avustralya’nın iç kesimleri çöllerle kaplı olduğu için buralarda nüfus yok denecek kadar azdır. Halkın önemli bir kısmı ülkenin güney doğusu ve doğusundaki hayvancılığa elverişli kıyı şeridinde yaşa­maktadır. Ülkenin yarıdan fazlasının otlaklarla kaplı olması nedeniyle hayvancılık en önemli ekonomik faaliyettir. Et ve yün Avustralya’nın en önemli iki ihracat maddesidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.