Tarımsal faaliyetlerin ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Tarımsal faaliyetlerin ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tarım sektörü ülkemizde eskiden olduğu gibi etkisi azalmasına rağmen halen iş gücü ve beslenmeye etkisi, sanyi sektörüne sağladığı hammadde, milli gelire katkısı bakımından önemli olma özelliğini korumaktadır.

Türkiye tarım haritası

Türkiye Tarım Haritası

Ülkemizde, nüfusun üçte biri tarım ile geçimini sağlamaktadır. İş gücü piyasasında çalışan 4 kişiden biri burada çalışmaktadır. Türkiye endüstrisi, tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanmakta, tarım sanayinin gelişimini desteklemektedir. Tarım sektörünün toplam ekonomik büyüklüğü 62 milyar doları geçmiş, 15 milyar doları geçen bir ihracat gerçekleşmektedir.

Ülkemizde tarımın 2023 yılında 150 milyar dolar, ihracatın ise 30 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. Tarımın bu önemli yeri dolayısı ile geleneksel küçük tarım işletme modelleri yerine, yüksek kapasiteli tarım modelleri üzerinde durulmakta, bu yönde yönlendirmeler yapılmaktadır.

Türkiye’de tarımsal faaliyetlerle uğraşan meslek gruplarının fazlalılığı, endüstri dallarında hammaddenin tarımdan sağlanıyor olması, Türkiye ekonomisinde tarımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.