Caibarien, Caicos, Cail, Caintia, Caird, Cairnes, Cairns, Cairo

CAİBARİEN Nedir?

Küba’da (Las Vilas ili) şehir. Kuzey kıyıda; 21 400 nüf. Şeker fabrikaları. Şeker ihracatı.

CAİCOS adaları Nedir?

Bahama adalarının güneydoğu ucunda adalar topluluğu, yönetim bakımından Türk adalarıyla birlikte Jamaika’ya bağımlı. Tuzlalar.

CAİL Nedir?

Sıfat, (arapça cevelün, dolaşmak’tan cail). Eski, Cevelân eden, dönüp dolaşan.
Câile isim, Eski, İnsanın zihninde dönüp dolaşan anı.

CAİNTİA dağları Nedir?

Hindistan’da (Assam) yanyana uzanın iki sıradağ. Brahmaputra ile Surma ovaları arasında kesintisiz bir yüksek alan oluşturur. Birleşik Khasi ve Caintia idare bölümünü meydana getirir. Caintia dağları doğu batı doğrultusunda uçurumlarla yarılmıştır, aralarında yüksek düzlükler uzanır. Güneyde Surma ovasından sonra ansızın yükselmeye başlar ve deniz seviyesinden 120-180 m yükseltide bir yayla meydana getirir. Shillong (147 m yükseklik) idare bölümünün merkezidir. Bitki örtüsü çok çeşitli olan bölgede daha çok çam ağaçlan bulunur. Dağlarda demir yataklarına da rastlanır. İdare bölümünün nüfusu giderek artmaktadır (1961’de 456 152). Nüfusun 330 000 kadarı köylerde yaşamakta ve çiftçilikle geçinmektedir. Çiftçilerin 60 000 kadarı Jhum yöntemi uygulayarak tarım yapar: bu yöntemde orman yakılarak tarla açılmakta ve küllü toprak iki üç yıl işlendikten sonra bırakılarak yeni orman bölgeleri yakılmaktadır: bu tabii kaynaklan tüketen zararlı bir yöntemdir.
Nüfusun çoğunluğunu Khasi’ler (230 000). Synteng’ler (30 000) ve Pnar’lar (15 000 kadar) meydana getirir. Khasi Synteng’lerin dili Avustralya Asya dil ailesinin Mon-Khmer koluna bağlıdır. Kültürleri de oldukça değişiktir. Miras ve unvanlar anneden en küçük kıza geçer. Ama malların idaresi erkeklerdedir. Ayrıca Khasi-Synteng’lerin ölülerin anısına menhir ve dolmen diktikleri görülmüştür. 1947’de Hindistan bağımsızlığına kavuşunca bu bölgenin de yönetim sisteminde değişiklikler yapıldı. 1950’de Khasi ve Caintia dağları bölgesi Assam eyaletinin altı muhtar bölgesinden biri haline getirildi.

CAİRD Edvvard Kimdir?

İskoçyalı filozof (Greenock 1835-Oxford 1908). John Caird’in kardeşi. 1866’da Glasgovv üniversitesine ahlâk profesörü olarak atandı. 1893’te Oxford’taki Balliol College’in başına seçildi. Hegel’in öğretilerinin ateşli bir hayranı olan Caird
XIX. yy. sonu İngiliz felsefesinin üstünde önemli bir etki yaptı. Eserleri: A Critical Account of the Philosophy of Kant (Kant’ın Felsefesi Üstüne Eleştirici Bir Açıklama) [1878], The Social Philosophy and Religion of A. Comte (A. Comte’un Sosyal Felsefesi ve Dini) [1885], The Evolution of the Religion (Dinin Evrimi) [1891-1892] ve The Evolution of Theology in the Greek Philosophers (Yunan Filozoflarında Teolojinin Evrimi) [1904].

CAİRD John Kimdir?

İskoçyalı vaiz ve tanrıbilimci (Greenock 1820-0xford 1898). 1862’de Glasgow üniversitesinde tanrıbilim profesörü ve 1873’ten ölümüne kadar aynı üniversitenin yöneticisi oldu. 1855’te kraliçe Victoria’nın karşısında verdiği «Günlük Hayatta Din» konusundaki vaizi ona şöhret kazandırdı. Vaizlar (1858) ve Din Felsefesine Giriş (1880) adlarında iki kitabı vardır.
Bunlar tam Hegel’ci bir eğilimdeydi. Ayrıca bir de Spinoza adlı kitap yayımladı (1888).

CAİRNES John Elliott Kimdir?

İrlandalI iktisatçı (Castle Bellingham 1823 Blackheath, Londra yakınları 1875), iktisat profesörü. Stuart Mill’in öğrcncisi Eserleri: The Charactery and Logical Method of Political Econonıy (İktisadın Niteliği ve Metodu) [1857] İrlanda’da Üniversite Eğitimi (1866), Siyasi Denemeler (1873), Political Essays (İktisat üzerine Denemeler) ve Some Brinciples of Political Econonıy (İktisadın Birkaç Temel İlkesi) [1874]. Gelir dağılımındaki sürekli eşitsizlikleri açıklamak amacıyla «rakip olmayan gruplar» adlı bir teorisi vardır.

CAİRNS Nedir?

Avustralya’da şehir Queensland kıyısında: 48 557 nüfuslu. Tarım (şekerkamışı) merkezi. Bölgede boksit yatakları. CAİRNS (Hugh Mc. Calmont CAİRNS. 1. kont). İrlandalI devlet adamı (Cultra, İrlanda 1819 Bournemouth 1885). Avukat, sonra Belfast milletvekili (1852-1866). 1867’de Lordlar kamarası üyeliğine yükseldi. Disraeli tarafından takdir edilerek 1868’de ve 1874’te muhafazakârların iktidara dönüşünde lord oldu. 1869’dan itibaren Lordlar kamarasında muhalefeti idare etti. Devrinin en iyi hukukçularından biri. Rakipleri liberallerin kanun tasarılarını büyük bir ustalıkla eleştirdi.

CAİRO Nedir?

A.B.D.’de Alexander eyaletinin merkezi. Illinois devletinin güneyinde Ohio ve Mississippi ırmaklarının birbirine karıştığı yerdeki yarımadanın üstünde kurulmuştur. Büyük setlerle su baskınlarından korunur. Ulaşım kolaylıkları burasını, yalnız Güney illinois’in değil, bütün Ohio ve Mississippi vadisinin ve daha uzaktaki bütün küçük limanların merkez limanı haline sokmuştur. Çeşitli sanayi, kereste, çiğit, soya fasulyesi, giyim eşyası ve koşum takımları.  1818 ve 1835’te yapılan başarısız teşebbüslerden sonra 1851-1854 arası New York Trust Company’nin de yardımıyla burada bir iskân merkezi kurulabildi. Illinois merkez demiryolu 1856’da açıldı, şehir de 1857’de ana demiryoluna bağlandı. Burası iç savaş sırasında önemli bir stratejik noktaydı. Federal ordular için batıda önemli bir askeri merkez ve levazım deposu idi.

CAİRO Francesco l Kimdir?

İtalyan ressamı (Milano bölgesi 1598 Milano 1674). Caravaggio’nun etkisinde başarılı gece manzaraları çizdi. İsa Zeytinliklerde (Torino); Aziz Stephanus’un İşkencesi (San Stefano Mag- giore) [Milano]: Çocuklu Meryem ve İki Azize (Pavia manastırı); Yatan Venüs (Dresden müzesi) en iyi tablolarındandır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.