Hacı Bektaşi Veli Kimdir? Kısaca Hayatı

Hacı Bektaşi Veli Kimdir? Kısaca Hayatı, Bektaşilik tarikatının piri, Türk mutasavvufu. (Nişapir 1210 Hacıbektaş 1271). Hayatı hak­kında bilgiler, söylentilere dayanır. Horasan bölgesinden Anadolu’ya gel­di. İlk tasavvuf bilgilerini Ahmed Yesevi veya onun müridi Lokman Perende’den aldığı rivayet edilmektedir. Horasan’dan Sivas’a geldi, oradan da Amasya, Kırşehir ve Kayseri’ve uğradıktan sonra Sulucakarahöyük’e gelip yerleşti. (Şimdiki Hacıbektaş) Bek­taşi Velayetnamesi’ne ve Aşık Paşa Tarihi’ne göre, Amasya’da iken Baba İshak’ın müridi, sonra da halifesi olmuştur. Bu bilgiden hareketle Babailer olayından sonra Baba ishak’ın müridlerinin Hacı Bektaş’ın etrafın­da toplandıkları rivayetleri doğmuş­tur.

Hacı Bektaş Veli. Makalat adlı eserinde Şeriat, tarikat, Hakikat ve Marifet adını verdiği dört kapıdan söz eder. Kitapta 12 İmam’lı Şii mezhebi­nin görüşleri de yansıtılmaktadır. Hazreti Ali ve ailesinin ilahlaştırılnıası gibi aşırı Şii eğilimlerini benimsediğini de bu kitaptan öğreniyoruz. Mevlâ­nâ ve çocuklarının hayat hikayeleri­ni anlatan “Ariflerin Menkıbeleri” kitabında Eflâkî, Hacı Bektaş’ın şeriat hükümlerine uymadığını yazmak­ladır.

Hacı Bektaş Veli, kuruluşundan ortadan kaldırıldığı I826’ya kadar Yeniçeri Ocağı’nın da piri, simgesi idi. Yeniçeriler gülbanklarını, “Nur-u Ne­bi, Kerem-i Ali, pirimiz, sultanımız Hünkâr Hacı Bektaşi Veli, demine devvanına hu diyelim” diye bitirir­lerdi. Bakın Bektaşilik

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.