Caillavet, Caillebotte, Cailletet, Caillial, Caillie, Cain, Caine

CAİLLAVET Gaston ARMAM DE Kimdir?

Fransız gazetecisi ve tiyatro yazarı (Paris 1869- Essendieras, Dordogne 1915). Tiyatroya 1891’de başladı, 190()’de Robert de Flers ile çalışmaya koyuldu. İki yazar birlikte gülünçlü operalar yazdılar: Herakles’in Basanları (Les Travaux d’Hercule) [1901]. Paris veya İyi Yaraıç (Paris ou Le Bon Juge) [1906]. Bundan başka töre komedileri de vardır: Le Roi (Kral) 119081, Le Bois Sacre (Kutsal Koruluk) [1910], LHabit Veri (Yeşil Elbise) [1912], Belle Aventııre (Güzel Macera) [1913].

CAİLLEBOTTE Gustave Kimdir?

Fransız ressamı (Paris 1848-Cennevilliers 1894). Seine mahkemesi yargıcı olan babasının ölümüyle genç yaşta büyük bir servet sahibi olunca resme yöneldi ve o sıralarda şiddetli hücumlara uğrayan empresyonistleri destekledi. 1875’te Güzel Sanatlar okulundaki Bonnat atelyesinden ayrılarak 1876’da empresyonistlerin ikinci sergisine katıldı, 1875’te yaptığı Parke Sistirecileri adlı tablosu uzun süre en tanınmış eseri olarak kaldı (Louvre 1929). 1876’- da, bazı empresyonist arkadaşlarının eserlerini elde etmişti. 1883 Yılında elinde sonradan devlete bağışladığı altmış yedi tablo vardı. Bu tabloların en önemlileri şunlardır: La Galette Dedirmeni, Salıncak (Renoir), Balkon (Manet). Saint Lazare Garı (Monet). Sahnedeki Dansöz (Degas) v.b.

CAİLLETET Louis Paul Kimdir?

Fransız fizikçi ve sanayicisi (Châtillonsur Seine 1832 Paris 1913). 1882’de. birkaç yüz atmosferlik bir basınç elde etmeyi ve bu basıncı muhafazayı sağlayan bir pompa yaptı. Böylece de, o zamana kadar yalnız gaz olarak bilinen oksijen ve azot gibi maddeleri sıvı haline getirmeyi başardı.

CAİLLİAL’D Frederic Kimdir?

Fransız seyyahı (Nantes 1787-ay.y. 1869). Bir çilingirin oğlu. Mineraloji öğrendi ve 1809’da Paris’e gitti. Mehmed Ali Paşa’dan Yukarı Mısır’da mineraloji araştırmaları yapmak izni aldı (1815). Fransa’ya zengin bir maden, bitki ve tarih dökümanıyle döndü. Siva vahasına yeni bir arkeolojik sefer yaptıktan sonra Mehmed Ali Paşa ona İbrahim Paşa’nın Nübye’deki askeri misyonuna katılma iznini verdi. Bu seferde Dongola harabelerini keşfetti. Seyahatlerinin (1831 ve 1837) hikâyesini ve Loire Atlantique’in jeolojik haritasını yayımladı [1858].

CAiLLİE Rene Kimdir?

Fransız kâşifi (Mauze 1799-La Baderre 1838). Alkolik bir babanın oğlu. Gençliği sefalet içinde geçti. 1816’da uşak olarak Senegal’e gitti. 1824’te kendini Fransızlara esir düşmüş bir mısırlı diye tanıtarak magrıplıların yanında kaldı. Arapçayı öğrendi ve esrarengiz Timbuktu sitesine girmeye karar verdi. Timbuktu’ya giren ilk Avrupalı oldu. 4 Mayısta Fas’a giden bir kervana katıldı ve 14 ağustosta Rabat’a vardı. 1830 da gezisinin hikayesini yazdı ve Saintonge’a çekilerek orada veremden öldü.

CAİN James Mallahan Kimdir?

Amerikalı yazar C i892 1977  Sade ve biraz da kaba bir üslûpta Dırçon roman yazdı. En tanınmışları: Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (The Postman Alvvays Rings Twice) [1934]. Mildred Pierce [1941]. Birçok da senaryosu vardır.

CAİNE sir Thomas Henry Hail Kimdir?

İngiliz romancısı ve oyun yazarı (Runcom. Cheshire 1853-Man adası 1931). Ressam ve şair D. G. Rossetti tarafından Londra’ya çağırıldı. ölümüne kadar onun yanında kaldı ve Rossetti Üstüne Anılar’ını yayımladı (1882). 1885’te roman yazmaya başladı, tik romanı The Shadow of a Crinıe’dir (Bir Cinayetin Gölgesi). Son derece renkli puritan bir anlayış ve sağlam, güçlü, bazen de tumturaklı bir üslûpla yazılmış olan hikâyeleri çok tutulmuştu. Man adasına yerleşen Caine eserlerinde bu bölgenin manzaralarını ve törelerini büyük bir ustalıkla çizmiştir. Başlıca eserleri: The Son of Hagar (Agar’ın Oğlu) [1886], The Deernster (Man Hâkimi) [1887] (bu eser Benrny Chree [1888] adiyle sahneye konmuştur). The Scapegoat (Vur Abalıya) [1891], The Christian (Hıristiyan) 11897]. Bu son eserin üzerinde çok tartışılmış ve The Eternal City (Ebedî Şehir) [1901] adıyla oyunlaştırılmıştır. Diğer bir eseri de The Woman thoıı Gaverst Me’dir (Bana Verdiğin Kadın) [1913].

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.