Cihangıriye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Cihangıriye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Halveti tarikatının şubelerindendir. Cihangirli Şeyh Hasan Burhaneddin Efendi tarafından kurulmuştur D.Harput 1563-ö.lstanbul 1664. İlk tahsilini Harput’ta yapan Haşan Burhaneddin 29 yaşında Bursa’ya geldi ve zamanın Halveti şeyhlerinden Yakup Fani’ye intisap etti. Şeyhinin yanında tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi, 4 yıl Eyüp’te Nakşibendi Tarikatı’na ait Baba Haydar zaviyesinde yatıp kalktı. Daha sonra Cihangir Camii’ne nakleden ve civarında yaptırdığı zaviyede irşada başlayan Hasan Burhaneddin Efendi, ölümüne kadar bu semtte büyük saygı ve sevgi içinde tarikatını yaydı (1664).

Hassas ve sanatkar ruhlu Şeyh Cihangiri, Boğaz’a hakim olan bu tepeden, gelip geçen gemileri ve gemicileri nasıl seyretmiş, seslerine nasıl kulak vermiş ve kendini onlara, onları kendine nasıl bağlamış olmalı ki, bu muhteşem rabıta ta o zamandan bu zamana bir hatıra olarak devam edip gelmiştir. Cihangir Zikri olarak bilinen bu ilahi ve hikayesi şöyledir:

Akıntıya karşı gitmek isteyen büyük, küçük yelkenli tekneleri yedekte çeken hamlacıların ta Cihangir tepelerine kadar çarpan Eyyam ola yel ese avazelerini, gemici ağzında He ya mola yel ese nakaratı içinde tekrarlanan melodiyi, işte bu içli sanatkar, bu coşkun iman adamı, tevhid sesleriyle birleştirerek muhteşem bir beste meydana getirmiştir.

Gemiciler, ağır yüklerinin altında heya molaya başlayınca, Cihangir’in tepesinden dervişleriyle beraber tevhide başlayan Hasan Burhaneddin Efendi tekke musikisinin bu heybetli ve tesirli korosuyla, deniz adamlarına yorgunluklarını unutturacak bir neşve, şevk ve zevk verirdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.