Çiştiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Çiştiye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Hace Muineddin Hasan Çeşti tarafından kurulmuştur (D.Sicistan 1141-Ö.Ecmir 1236). Hindistan ve Pakistan’da yaygın bir tarikattır.

Oğuz Türkleri tarafından Sicistan’ın fethi üzerine Muinettin Hasan varını yoğunu dağıttı ve hacca gitmek üzere ülkesinden ayrıldı. Hasan, Hicaz, Irak ve Hindistan’ı dolaştı. Nişapur’da tanıştığı Hace Osman adındaki bir şeyhin yanında yirmi yıl mürid olarak yaşadı. Irak’ta Abdülkadir Gilani ve Necmettin Kübra gibi mutasavvuflarla beraber oldu. İran’da çeşitli dini merkezlere gitti, bilginler ve tarikat kurucuları ile tanıştı. En son Hindistan’a geldi ve Ecmire yerleşti. Racalardan birinin kızı ile evlendi, çevresine binlerce mürid topladı.

Muiniddin Hasan Çeşti’nin ölümünden sonra mezarının bulunduğu yere muhteşem bir türbe yapıldı. Bugün de, Müslüman veya Hindu olsun, ölüm yıldönümünde yüzbinlerce kişi türbesine gelir, dua eder.
Çiştilik tarikatının üç esası vardır: Deniz gibi cömert olmak, güneş gibi tatlı olmak, toprak gibi alçakgönüllü olmak.

Tarikatın ana kitaplarından biri de Sühreverdi’nin Avarifül Maarif idir. Tarikatta, aynen Mevlevilikte olduğu gibi, sema ve musiki çok önemlidir. Çişti tekkelerinde misafirlere büyük ilgi gösterilir. Çişti tarikatı mensuplarının Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasında büyük rolleri olmuştur. Zamanla eski gücünü kaybeden Çiştiye tarikatını geçen yüzyılın başlarında Nur Muhammed canlandırmaya çalışmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.