Cemaliye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Cemaliye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Halvetiye tarikatının kollarındandır Çelebi Halife diye tanınan Amasyalı Cemaleddin-i Aksarayi tarafından kurulmuştur. Medrese tahsilinden sonra Zeyniye tarikatı ileri gelenlerinden Hacı Halife’ye intisap edip ondan hilafet almıştır. Daha sonra da Karaman’a giderek tanınmış Halvet, şeyhi Abdullah Karamani’ye bağlanmış, yeterli eğitimden sonra memleketi Amasya’ya dönüp irşada başlamıştır. İkinci Beyazıd’ın vezirlerinden Koca Mustafa Paşa tarafından İstanbul’a çağrılan Çelebi Halife, Koca Mustafa Paşa semtinde cami, medrese, hamam ve imaret kurmuş, yaptırdığı tekkede dokuz yıl şeyh olarak bulunmuştur.

Kendisi de tasavvufa meraklı ve dindar bir kimse olan 2’nci Beyazıd’ın Cemal Halveti’nin dergahına iki kez geldiği ve şeyhi ziyaret ederek duasını aldığı söylenir.

Hac için hicaza giderken Şam civarında ölmüş ve vasiyeti üzerine hacıların geçtiği yola gömülmüştür (1494).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.