Coğrafi Keşifler ekonomik alanda hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

Coğrafi Keşifler ekonomik alanda hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri

– Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması,

– Avrupalıların, Doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları,

– İstanbul’un fethinden sonra Türklerin, Doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri,

– Avrupa’da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi,

– Avrupalıların, Hristiyanlık dinini yaymak istemeleri,

– Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

coğrafi keşiflerin yolları haritası

Coğrafi Keşiflerin Ekonomik Sonuçları

Pusulanın kullanılmaya başlanması, gemicilik tekniğinin ilerlemesi ve coğrafya bilgilerinin artması sonucunda açık denizlere çıkan Avrupalılar, yeni kıtalar ve ülkeler keşfetmeye başladılar.

Coğrafi Keşifler sonucunda, Amerika gibi yeni kıtaların keşfedilmesinin yanında okyanuslar hakkında birçok bilgi edinilmiştir. Dünya’nın düz değil yuvarlak olduğu, kendi etrafında ve Güneş etrafında döndüğü, evrenin merkezi olmadığı gibi bilgiler ortaya çıkmıştır. Coğrafi Keşiflere kadar Dünya’nın düz olduğunu söyleyen kiliseye ve din adamlarına olan güven, keşifler sonucunda azalmaya başlamıştır.

Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlikleri altına alarak sömürge imparatorlukları kurdular. Buralardan bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeler Avrupa’ya taşındı ve böylece sermaye arttı. Keşifleri destekleyen Avrupa’nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Zenginleşen ailelerin, kültür ve sanat hareketlerini desteklemeleri Rönesans’ın başlamasında etkili oldu.

Coğrafi keşifler ile Tarihi ticaret yolları olan İpek Yolu ve Baharat Yolunun önemi azalmış, yeni ticaret yolları bulunmuştur.

Ticaret yollarının değişmesi Osmanlıyı ekonomik olarak olumsuz etkilemiştir. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.