Danişmend Gazi Destanı (Danişmendname)

  •  Anadolu’da Danişmendlilerin kurucusu olan Melik Danişmend Gazi ‘nin etrafında 11.yüzyılda oluşmuş,13 yüzyılda yazıya geçirilmiş bir destandır.
  • Danişmend Gazi,Battal Gazi’den farklı olarak Arap değil bir Türk’tür.
  • Danişmend Gazi,cesareti ve yiğitliğiyle Alp Arslan’ın dikkatini çekmiş ve onun en güvenilir komutanları arasında yer almıştır.Malazgirt Savaşı’na  da katılan Danişmend Gazi, zaferin kazanılmasında büyük rol oynamış; zaferden sonra Danişmendli hanedanlığını kurmuştur.
  • Destan Anadolu’da başlayan Türk -Bizans mücadelelerini anlatmaktadır.
  • Danişmendname, Melik Danişmend Gazi’nin doğumunu, çocukluk ve yetişme devresiyle başlar.
  • Melik, islami ilimleri öğrenir,alim olur ve ona Danişmend(bilgili, alim)lakabı verilir.Rüyasında Hz.Muhammet’i görür,ondan cihat ve gaza için emir alır, fetihlere başlar.
  • Malatya’dan fetihler yapmak için harekete başlayan Türk ordusu; Kayseri,Ankara ve Kastamonu çizgisinin  kuzeyinde kalan ve Karadeniz’e kadar olan kısmı fetheder.Melik Danişmend Gazi bir savaşta yaralanır ve ölür.
  • Danişmendname, türünün diğer örnekleri Battal Gazi Destanı ve Saltuk Destanı’na göre tarihi bilgilere daha uygun olduğundan ve abartmalara fazla yer verilmemesinden dolayı birçok tarihçi tarafından kaynak kabul edilmemiştir .Danişmend Gazi Destanı tarihi özellikleri ile beraber 14. ve daha önceki yüzyıllarda Anadolu’nun coğrafi durumu ile Türklerin gelenek, görenek ve hayat tarzı incelenmesi açısından önemli bir kaynaktır.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.