Osman Gazi Bizanslılarla neden iyi geçinmeye çalışmıştır?

Osman Gazi Bizanslılarla neden iyi geçinmeye çalışmıştır? Osman Bey topraklarında yaşayan herkese adaletle davrandı. Onun zamanında kasabalarda kurulan pazarlarda Müslümanların yanında gayrimüslim (Müslüman olmayan) kadınlar dahi rahatlıkla alışverişlerini yaparlardı. Alışverişte aldatma söz konusu olmazdı.

osman beyin rumlara adaletli davranma hikayesi

Osman Bey Bizans Halkının gönlünü kazanmak için onlara hoşgörü ve adaletle davranmıştır. Böyle davranması sebebiyle, bir çok Bizans ilini savaşa gerek bile olmadan fethetmiştir. Osman Gazi Bizasnlılarla iyi geçindiği için, fethedilen Bizans topraklarında Osman Gazi adaletli ve hoşgörülü tanındığı için hiç bir zorlukla karşılaşılmamıştır.

Hristiyanlar, Osman Bey’in hoşgörülü ve adaletli yönetiminden oldukça memnundular. Özellikle Bizanslılar yıllardır aradıkları güven ve huzuru bu dönemde bulmuşlar ve kendi istekleriyle Osmanlı Beyliği’ne katılmışlardı.

Ayrıca Halil İnalcık’tan yapılan alıntı Konumuzu aydınlatabilir: Osman Gazi döneminde tüm Anadolu Türkmen beyleri, Selçuklu Sultanı’ndan alınan bir emirle (fermanla) atanan beyler durumundaydı. Hiçbir Türkmen beyi sultan unvanını almaya cesaret edemezdi. Osman Gazi’nin Karacahisar’ı fethi (1288) üzerine Selçuklu Sultanı’ndan alınan bir emirle (fermanla) resmen sancak beyliği unvanı aldığı iddia edilir. Osman Gazi, Germiyan tarafından gelen yağ ma akınlarına karşı bölge Hristiyanlarını koruma görevi üstlenmiş, fethedilen yerlerde yerli Hristiyan halkı, köylü ve şehirliyi “istimâlet” ile yerlerinde bırakıp korumuştur. Osmanlı kaynakları, istimâletin Osmanlı fetihlerinde ve devletin kolaylıkla yayılışındaki önemini vurgularlar. İslam Devleti’nin egemenliğini kabul eden gayrimüslimler “zimmi” haklarını kazanır, onların canını, malını koruma ve dinlerini icrada serbestlik, devlet için dinî bir borçtur.

Osman Gazi 1299 yılında Bilecik, Yarhisar, Yenişehir ve İnegöl tekfurlarının hisarlarını fetheder ve kendi adına hutbe okutarak bağımsızlığını ilan eder. Osman Gazi’nin 1288’den bu yana uçta Bizans’a karşı saldırıları gittikçe artmaya başladı. Komşusu güçlü Germiyanoğulları Orta Anadolu olaylarıyla ilgilenmekte, Selçuklu Sultanı gücünü tamamıyla kaybetmiş bulunmakta ve Moğol hanları kendi aralarında taht kavgaları ve Anadolu’ya gönderdikleri askeri valilerin isyanları ile uğraşmaktaydı. Bununla birlikteOsman Gazi zamanında Osmanlı Beyliği; Aydın Beyliği, Karaman Beyliği gibi tam teşkilatlı bir beylik olarak kurulmuştur. Halil İnalcık, Günsel Renda, Osmanlı Uygarlığı, C 1, s. 37-40

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.