Darültıpların üstlendiği görevi günümüzde hangi eğitim kurumları yerine getirmektedir?

Darültıpların üstlendiği görevi günümüzde hangi eğitim kurumları yerine getirmektedir? Medreseler, Osmanlı Döneminde de önemli eğitim kurumları olmaya devam etmiştir. İlk Osmanlı medresesi 1330 yılında Orhan Bey tarafından İznik’te yaptırılmıştır. Bunu, Bursa ve Edirne’de kurulan medreseler izlemiştir. Ancak Osmanlı medreseleri deyince akla İstanbul’daki Fatih ve Süleymaniye medreseleri gelmektedir.

Medreselerde genel olarak fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi dini ilimler ve Arapça öğretilirdi. Bunun yanında bazı meslek medreseleri de vardı.Bu tür medreselere verilebilecek en güzel örnek Darültıplardır.

iznik medresesi

Darültıplar

Bimaristan ve darüşşifa isimleriyle de anılan bu eğitim kurumları, usta-çırak ilişkisi içinde uygulamalı olarak tıp biliminin öğretildiği yerlerdir. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Edirne’deki II. Bayezit Darüşşifasına ilişkin gözlemlerini anlatmaktadır. O, burada öğrencilerin Sokrat, Hipokrat, Aristo, Galinus, Pisagor gibi filozofların eserlerini okuyup usta birer tabip olarak yetiştikleri bir tabipler medresesi bulunduğunu söylemektedir.

Darültıp yerine günümüzde, daha bilimsel ve modern tıp fakülteleri bu görevi yerine getirmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.