Eğitim ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Enderun Mektebinin bu özelliklerine bakarak eğitim ile devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

Enderun Mektebi

Meslek eğitimi deyince akla gelen kurumlardan biri de Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Enderun Mektebidir. Osmanlı sarayına özgü bu eğitim kurumunun amacı, devlet kademelerinde görev alacak kişileri yetiştirmekti.

Enderuna alınan gençlerin yetiştirilmesi üç şekilde olurdu.

enderun mektebi

a) Hizmet Yoluyla Yetiştirmek

Enderun Mektebinde hizmet yoluyla eğitim yedi oda içinde verilirdi. Öğrenciler her bir odanın gereklerini, sırayla 1-2 yıl boyunca yerine getirirlerdi. Odaların ağa denilen başkanları vardı. Enderun Mektebindeki odalar ve bu odaların yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetler şunlardır:

Enderun Mektebinde Has Odayı bitirenler 5-7 yılda bir ya da yeni bir padişah tahta geçinceye kadar saray dışında önemli görevlere atanırlardı.

b) Kurumsal Eğitim Öğretim

Enderun Mektebinde yüksek medreseler düzeyinde eğitim öğretim yapılırdı. Burada okutulan dersler matematik, Türkçe, Arapça, edebiyat ve tarih ile Kur’an, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi bilimlerdi. Tüm dersler için saray dışından değerli müderrisler getirilirdi. Bu hocalardan ders alan ve sarayın zengin kütüphanesinden yararlanan gençler son derece iyi yetiştirilirdi.

c) Beden ve Sanat Eğitimi

Enderun Mektebinde öğrencilere yeteneklerine göre ok ve cirit atma, ata binme, güreş gibi sporlar yaptırılır; musiki, şiir, hat, minyatür, resim, cilt gibi güzel sanat dalları öğretilirdi.

Enderun Mektebinde eğitim öğretim görenler arasından sadrazamlık, şeyhülislamlık ve kaptanıderyalık gibi önemli görevlere kadar yükselen devlet adamları çıkmıştır.

Cevap

Devlet yönetimin ve devletin başarılı ve uzun ömürlü olması için, devleti yönetenlerin çok iyi eğitim almaları, çok donanımlı bir şekilde yetişmeleri gerekmektedir. Osmanlı yerinde eğitim ve medrese eğitim şekillerini çok iyi kullandıkları için çok iyi hükümdarlar ve devlet adamları yetiştirmişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.