Destan Nedir?

Destan Nedir? Destanlar; bütün toplumların edebi yargılarıdır. Olayları bazen bir tarihçi titizliği ile bazen de hayali unsurlarla süsleyerek aktaran destanlar okuyan veya dinleyenlere bilgi verdiği gibi aşk ve heyecan ile ideal de aşılar.

Kahramanlarının olağanüstü işlerini coşkulu, törensel bir şekilde anlatan ve çoğunlukla birkaç bölümden meydana gelen manzum eserlerdir.

İnsanlık tarihinde bilinen en eski edebiyat türüdür. Yunanca “espos” kelimesinden gelmektedir. Destanlar efsane, Mitoloji, folklor ve tarihi unsurlar barındırır. Destanlar ilk zamanlardan buyana dünyanın her yerinde gelenek ve görenekleri sonraki zamanlara aktarmak için kollektif olarak oluşturulmuş edebi biçimlerdir.

Destan, toplumların hayatında büyük yankılar uyandırmış göç, savaş, istilâ tarihi olayların salgın hastalık, yangın, deprem, sel, gibi doğal ve toplumsal olayların nesilden nesile aktarılmış, aktarılırken de gerçek dışı hayal öğeleriyle oluşmuş, bezenmiş, süslenmiş, değiştirilmiş çok uzun manzum eserlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.