Abdürrahim Karahisari Kimdir?

Abdürrahim Karahisari Kimdir? Mutasavvıf şair (Afyon XV. yy.). Hayatı hakkında fazla bilgi yok. Zengin bir aileye mensup olduğu, gençliğinde meşhur şeyh Akşemseddin’e intisap ettiği, İstanbul fethinde Akşemseddin’in yanında bulunduğu, 40 yaşlarında iken tekrar Afyon’a dönerek Gedik Ahmed Paşa medresesinde müderrislik yaptığı; 80 yaşını geçmişken Afyon’da öldüğü söyleniyor.

Vahdetname adlı manzum bir eseri, manzum Kaside-i Bürde tercümesi ve telif bir eseri vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.