Devlet ve Siyasal İktidar ilişkisi Nasıldır?

Devlet ve Siyasal İktidar ilişkisi Nasıldır? Siyasal iktidar belli bir toplulukta ortaya çıkar. Buna da, siyasal toplum denir. Siyasal toplumun en gelişmiş biçimi ise, devlettir. Devletin varlık koşullarından olan egemenlik, siyasal iktidar eliyle kullanılır. Devletin amacını gerçekleştirecek olan siyasal iktidardır. Konuya açıklık getirme yönünden siyasal iktidarın üç özelliğine kısaca değinmekte yarar vardır:

İktidarın benimsenmesi. Toplumun uyması gereken kurallar, siyasal iktidar tarafından konur. İktidarın emirlerine halkın uyması, halkın iktidarı benimsemesi ile olur. İktidar, yalnız güç demek değildir. İktidara düşen bazı işlevler de vardır. Siyasal iktidarın yetkilerini toplum yararına, bireyin özgürlüklerini koruma yönünde kullanması gerekir. Devletin karar alma, aldığı kararları uygulama, karşı koyanları cezalandırma gücü vardır. Bunlar belli kurallara bağlanmıştır. İktidar, hukuka bağlı olarak kullanılır. İktidarın keyfi ve hukuk dışı kullanılmasına çoğu kez «istibdat» denir.

İktidarın kötüye kullanılmasının önlenmesi içm, iktidarın uğraş alanları çeşitli organlara bölünmüştür. Kural koyma, konan kuralları uygulama ve uygulamanın kurallara uygunluğunu denetleme ve gerektiğinde yaptırım uygulama, ayrı organlara verilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.