Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır?

Din ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Örneklerle açıklayınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır.

Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına katkı sağlar.

Dinimizin amacı insanları iyiye, doğruya ve güzele yönelterek onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için din öncelikle ahlak ilkelerinin davranışlara yansımasını öğütler. Bireyin ve toplumun huzur içinde yaşaması, güzel ahlakın benimsenmesi ve yaygınlaşmasına bağlıdır.

İslam dininde ahlaka ve güzel davranışlara büyük önem verilmiştir. Kur’an-ı Kerim, güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir.

Kur’an-ı Kerim, ahlaki ilkeleri açıklarken geçmiş topluluklardan örnekler verir. İyi ve kötü davranış sergileyen kimselerin düşünce ve tavırlarını ortaya koyar. İyi ve güzelden yana seçim yapmamızı ister. Kur’an’da peygamberlerin ve iyi insanların ahlaki özelliklerine, tavır ve davranışlarına vurgu yapılır ve onları örnek almamız istenir.

Allah, seçkin kulu Hz. Muhammed’i insanlığa örnek bir insan olarak sunmuş ve onun güzel ahlakını övmüştür. Nitekim Peygamberimiz hakkında, “Gerçekten sen büyük bir ahlak sahibisin.” buyurmuştur. Bir başka hadisinde de “Müminlerin iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olandır.” buyurarak din ve ahlak arasındaki ilişkiye dikkatimizi çekmiştir.

Ahlak ile din birbirini tamamlar. Dinin tavsiye ettiği ahlaki kurallar, iş ve davranışlarımıza değer katar. Din doğruluğu, yardımlaşmayı ve sabırlı olmayı öğütler ve bunların güzel sonuçlarına dikkat çeker. Dinimizce haram sayılan yalan söylemek, hırsızlık yapmak, iftira etmek gibi davranışlar ahlaki olarak da kötü kabul edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.