Din insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar?

Din, insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar? Anlatınız. Ahlak, bir toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan huylarıdır.

Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. Ahlak, insanı mutlu edecek kuralları belirler. Din ve ahlak arasında sıkı bir ilişki vardır. Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler yapmasına katkı sağlar.

Dinimizin amacı insanları iyiye, doğruya ve güzele yönelterek onların mutlu olmalarını sağlamaktır. Bunun için din öncelikle ahlak ilkelerinin davranışlara yansımasını öğütler. Bireyin ve toplumun huzur içinde yaşaması, güzel ahlakın benimsenmesi ve yaygınlaşmasına bağlıdır.

İslam dininde ahlaka ve güzel davranışlara büyük önem verilmiştir. Kur’an-ı Kerim, güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. İyi ve kötü ahlaklı kimselerin durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, kim de özünü kirletmişse ziyan etmiştir.” Ayrıca ibadetlerin güzel ahlaklı olmaya katkısı da Ankebût suresinin 45. ayetinde şöyle vurgulanmıştır: “…Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar…”

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.