EKFİİLLER

Çoğu zaman isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmaIarını sağlayan ek ve sözcüklere ekfiil denir. “i(mek)” fiilinin çeşitli şekillerde kullanılmasıyla oluşur.

Ekfiiller: 

a) Geniş zaman,

b) -miş’li geçmiş zaman,

c) -di’li geçmiş zaman,

d) Dilek – şart kipi biçiminde çekime girerler.

Her cümlede yargıyı üzerinde taşıyan sözcük,  fiil olmayabilir; adlar da böyle bir görevi üstlenebilir.

Ekfiilin kendisi (kökü) “ -mek” ekini kaldırdık tan sonra geriye kalan “ i” dir. Bu fiil “ -di” ekini alarak -di’ li geçmiş zamana, “-miş” ekini alarak, -miş’li geçmiş zamana, “-se” ekini alarak, dilek şart kipine, bir de kişi ekleri alarak geniş zamana göre çekime girer. Kök olarak kullanıldığında ünlü uyumlarına uymaz.

 • anne i – di – m (di’ii geçmiş zaman)
 • hasta i -miş (miş’li geçmiş zaman)
 • bekçi i – se (dilek – şart kipi)
 • kadın – ım (geniş zaman)

Ekfiii ünsüzle (sessizie) biten sözcüklere ekie“-i” ünlüsü düşer.

 • Öğretmen + idim —> öğretmendim
 • Yırtık + imiş —> yırtıkmış
 • Korkak + ise —> korkaksa

Ekfiiil, ünlü ile biten sözcüklere eklenirken " -i " ünlüsü “ -y ” ye dönüşür; ünlü uyumlarına uyar: 

 • Herkese borçlu idi —> Herkese borçluydu
 • Sandığımdan da sabırlı imiş —> Sandığımdan da sabırlıymış 

EKFİİLİN ÖRNEK ÇEKİMİ 

di’li geçmiş zaman

 • şoför – dü – m
 • şoför – dü – n
 • şoför – dü –
 • şoför – dü – k
 • şoför – dü – nüz
 • şoför – dü – ler

miş’li geçmiş zaman

 • çocuk – muş – um
 • çocuk – muş – sun
 • çocuk – muş
 • çocuk – muş – uz
 • çocuk – muş – sunuz
 • çocuk – muş – lar

Geniş Zaman

 • bekçi – y – im
 • bekçi – sin
 • bekçi – dir
 • bekçi – y – iz
 • bekçi – siniz
 • bekçi – dirler

Dilek – Şart kipi

 • fakir – se – m
 • fakir – se – n
 • fakir – se
 • fakir – se – k
 • fakir – se – niz
 • fakir – se – ler

UYARI :  Ekfiil geniş zamanla çekime girince III. tekil ve III. çoğul kişileri “—dir” eki alır; bu kullanım oldukça yaygındır. Ekfiilin olumsuzu “değil” sözcüğüyle yapılır.

 • En büyük şehrimiz İstanbul'dur
 • Ben hasta değilim.

Kimi anlatımlarda -dır ekinin düştüğü görülür:

 • 0 adam çok iyi.
 • Mehmet Akif, gerçek bir dost.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.