bileşik

Bu bileşikler hangi elementlerden ve kaçar atomdan oluşmuştur?

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bileşiklerden bazıları Şunlardır: amonyak (NH3), su (H2O) ve metan (CH4). Bu bileşikler hangi elementlerden ve kaçar atomdan oluşmuştur? Atomlar arasındaki bağlar iyonik mi yoksa kovalent midir? Amonyak (NH3) bileşiği, bileşiğin özelliklerine bakmak için formüle bakarız. Formülde bileşiğin 1 azot (N) elementi atomu  ile 3 hidrojen (H) elementi atomunun bağlanarak, oluşturduğu bileşiktir. […]

Model ile gösterilen bir maddenin element mi yoksa bileşik mi olduğunu nasıl anlarız?

Model ile gösterilen bir maddenin element mi yoksa bileşik mi olduğunu nasıl anlarız? Elementler tek cins atomdan oluşmaktadırlar. Modelde eğer gözüken küreler tek renkten oluşmakta ise, o model tek cins atomdan oluşmuştur. Böyle bir model element maddesini göstemektedir. Bileşikler en 2 farklı cins atomdan meydana gelmektedir. Bir modelde görülen küreler, küreler en az iki renkten […]

Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Bileşiklerle karışımlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Bileşikler ve karışımların benzerliği farklı cins atomlardan oluşmalıdır. Bileşikler ve karışımların farklılığı bileşiklerin kendinden başka maddeye ayrılamaması ve bileşiği oluşturan elementlerin özelliklerini kaybetmesidir. Karışımlarda elementler özelliklerini kaybetmezler. – Bileşiklerin elementleri kendi özelliklerini yitirirler. Karışımlarda atomlar kendi özelliklerini yitirmezler. – Bileşiklerde elementler belli oranlarda birleşirler. Karışımlarda elementler her oranda birleşebilir.

Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz.

Moleküler yapıdaki bileşik ve elementlere örnekler veriniz. İlk önce kısaca molekülü tanımlayalım, ve bu durumdaki bileşik ve elementlere örnekler verelim. Molekül: iki yada daga fazla sayıdaki atomun, bir bağ ile bağlanarak oluşturduğu atom gruplarına denir. Bu atom grubunu oluşturan atomlar aynı cins te olabilir, farklı cins te olabilir.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.

Elementlerle bileşiklerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız. – Elementler ve bileşikler saf ve homojen maddelerdir. – Elementlerin ve bileşiklerin en küçük yapı taşları atomlardır. – Elementler, fiziksel yada kimyasal yollarla kendinden başka maddelere ayrılmazken, bileşikler ise kimyasal yollarla kendinden daha küçük parçalara, kendini meydana getiren elemenlere ayrışabilir.

Sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik

5. Fe, NO2, H2O, S, N2, CO2, NH3, CH4 Yukarıda sembol veya formülleri verilen maddelerden hangilerinin element, hangilerinin bileşik olduğunu belirtiniz. Fe – Demir (Fe), bir elementtir. NO2 – 1 atom azot (N)  elementi ile 2 atom oksijen (O) elementinin bir araya gelerek bağlanması sonucu oluşmuş bir bileşiktir. H2O – 2 atom hidrojen (H) elementi ile 1 atom […]

Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması doğru mudur? Neden?

4. Ahmet, elementleri bileşiklerden ayırt edebilmek için maddenin molekül yapılı olup olmadığını inceliyor ve moleküllerden oluşan maddeleri bileşik, molekülsüz maddeleri de element olarak sınıflandırıyor. Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması doğru mudur? Neden? Ahmet’in maddeleri böyle sınıflandırması yanlıştır. Elementler molekül halde veya molekülsüz de olabilir. Bir maddeyi element olarak sınıflandırabilmemiz için bakmamız gereken temel unsur, aynı cins atomlardan […]

Modellerin elemente mi yoksa bileşiğe mi ait olduğuna karar veriniz

2. Aşağıda verilen modelleri inceleyiniz. Modellerin elemente mi yoksa bileşiğe mi ait olduğuna karar veriniz. Karar verirken nelere dikkat ettiğinizi belirtiniz. Yukarıdaki modelleri incelediğimizde, en soldaki model aynı cins atomlardan meydana gelmiş bir elementtir. Bu modelde kürecikleri ayrı ve tek renk olarak gördüğümüz için aynı cins atomlardan meydana gelmiştir demekteyiz. Ortadaki model bir bileşiktir. Bu modelde […]

Element Bileşik ve Karışım

ELEMENTLER VE ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ 1. Okulda bir öğrenci, ad ve soyadıyla çağrılsa o çağrıya isim benzerliği nedeniyle birden çok öğrenci cevap verebilir. İsim yerine numara kullanılırsa durum ne olur? Neden? Bir okulda veya sınıfta aynı ismi taşıyan bir çok öğrenci vardır. İsim ile seslenildiğinde, bu isme sahip bütün öğrenciler bu seslenmeye bakacaktır. İsim yerine her öğrenciye bir […]