Ensor Kimdir?

Ensor, Belçikalı ressam ve heykelci (üs­tende, 1860 – Ostende, 1949).

İngiliz bir baba ile Flaman bir annenin oğlu olan James Sydney Ensor, 1877’de girdiği Brüksel Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenim gördükten sonra Ostende’ye döne­rek 1879’da çalışmaya başladı. İlk desenlerinde ve 1880’de yaptığı birkaç tablosunda Van Gogh’un etkisinde kaldıysa da, 1881-1885 yılları arasında yaptığı resimlerde, Flaman geleneğine özgü koyu renk­lere yer veren, içtenci ve gerçekçi çalışmalar ortaya koydu. Canlı renkler kullanmasının başlangıcını belirleyen İstiridye Yiyen Kadın (1882) adlı tablosu,klasik anlayışa gö­re yapılmış olduğu halde, 1883 yılın­da Anvers Salonu’na kabul edilmedi. “Yirmiler grubu”nun üyesi olan Ensor, her yıl Brüksel’de, bu hareketin düzenlediği gösteriler çer­çevesi içinde yapıtlarını sergiledi. Ama tabloları hem eleştirmenler hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Üstelik 1888’de İsa’nın Brüksel’e Girişi adlı tablosundan sonra, bu olumsuz tutum düşman­lığa dönüştü (oysa daha sonra sa­natçının başyapıtı sayılan, 2,60 X 4 m boyutlarındaki, çiğ renkli bu tablo, Flaman anlatım dehasının ni­teliklerini taşımakta ve karikatür havasının yanı sıra, çok derin bir acı alayı yansıtmaktadır). İlk ofortlarını 1886’da yapmış olan Ensor, bu tabloyu, gerçekleştirdikten 10 yıl sonra gravür haline getirdi ve aynı dönemde en başarılı ürünlerini verdi: Ölüm Önünde Maskeler, 1888; Wouse Maskesinin Şaşkınlığı, 1889; Garip Maskeler, 1892. Ensor’un aşırıya kaçan anlatımcılı­ğının bir ölçüde, halk tarafından kabul edilmemesinden kaynaklandı­ğı düşünülebilir. Gerçekten, 1898- 1900 yıllarında, halk Ensor’un ya­pıtlarını ilgiyle karşılamaya başla­dıktan sonra sanatçı, iğneleyici tutumundan uzaklaşmış, sergilerle (1899’da Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı’ndaki anma sergisi) ve Eımle Verhaeren’in (1855-1916) onun üstüne yazdığı kitapla (1908) resmen kabul edilip, 1930’da kral Albert I tarafından baron unvanı verilince hiçbir özelliği olmayan tablolar yapmaya başlamıştır. Yaşamının son yıllarında yaptığı tablolarsa, son derece önemsizdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.