Memling Kimdir?

Flaman ressamı Memling (Memmlingen [Hol­landa] ya da Mömling [Mainz yakın­ları], 1433’e doğru-Brugge, 1494), Çıraklık yıllarını nerede geçirdiği ke­sin olarak bilinmeyen Hans Memling’in (ya da Memlinc) resim yapmaya Köln’de başladığı. 1460’a doğru ger­çek ustası olan Rogier Van der Weyden ile çalıştığı sanılır. Van der Weyden’in yanı sıra Van Eyck’in de etki­sinde kalan Memling, her iki sanatçı­dan da anlatımındaki yumuşaklık, tez­hip sanatına olan eğilimi, kişisel bir aşırı aydınlık anlayışı ve çarpıcı bir kesinlikle ayrılır (Son Yargı. Gdansk). Bir süre Brüksel’de çalıştıktan sonra 1465’te Brugge’ye yerleşen sanatçı, jan Van Eyck’in öğrencilerinden biri olan Petrus Christus ile karşılaştı. Asker bir ressam olan Memling 1477’de ünlü Nancy kuşatmasına ka­tıldı. yaralanınca Brugge’deki bir has­taneye yattı ve bakımına karşılık gü­nümüzde de hayranlıkla karşılanan ünlü kompozisyonlarını yaptı: Azize Caterina’nın Mistik Evlenmesi (üçkanatlı); Rahip jean Floreins Üçkanatlısı (1479), özellikle de Azize Ursula’nın Kemiklerinin Kutusu. Bu sonuncu ya­pıtta Memling bakirelerin hac için İn­giltere’den Roma’ya yolculuklarını ve dönüşlerinde Köln önlerinde öldürül­melerini bölümler halinde ve naif bir anlayış içinde anlattı; yapıtta 200’den çok insan figürünü büyük bir kesinlik içinde gerçekleştirdi (1489). Kâhin Kralların Tapınması ’nda sa­natçının görkemli bir süsleme tutku­su, arıtma, ayıklama merakı ve yatış­tırma, dinginleştirme isteği açıkça gö­rülür. Biçimlerindeki gösteriş, ideal bir gü­zelliği işlemedeki ustalık birçok bö­lümden oluşmuş bir öykünün anlatımı­nı ve figürlerin uyumlu bir biçimde dağılımını belirler (Bakireler teması, özellikle de Azize Caterina ’nm Mistik Evlenmesi). Ortaçağ “mystere”leri tarzında tasarlanmış olan Bakire’nin Yedi Sevinci adlı tablosu, sanatçının sahneleme ve uzam bilgisi konusunda­ki ustalığıyla oldukça çarpıcıdır: Do­ğa panoramaları, geniş ve görkemli ufukların alabildiğine uzanması, vb. özellikler, XVI. yy. ressamları olan Patinir ve Bruegel’in habercisi sayı­lır. Yaşamının son yıllarında İtalyan res­mini tanıma fırsatını bulan Memling. çalışmalarında gölge-ışık oyunlarına da yer vermeye başlamıştır. Sanatçı­nın ayrıca yapmış olduğu portrelerle Bellini’yi etkilediği söylenir. Öte yan­dan. yapıtlarında, yaşadığı dönemde Flaman resminde pek Taslanmayan çıplak insan figürlerine de yer vermiş­tir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.