Çerkez Abdi Paşa Kimdir?

Çerkez Abdi Paşa Kimdir? Osmanlı veziri (?-İstanbul 1880). Sadrazam Hüsrev Mehmed Paşanın evlâtlığıydı, Abazaların Moçan kabilesindendi, ama Çerkez diye anılırdı. Enderun’da terbiye gördü ve 1831 senesine kadar Sarayı hümayunun enderun kısmında piyade hocalığı yaptı. 1839’da ferik rütbesiyle, lşkodra valiliğine tayin edildi. 1854 Yunan muharebelerinde bulundu. 1858’de tekrar lşkodra mutasarrıflığına ve fırka kumandanlığına getirildi. Serdarıekrem Ömer Paşanın maiyetinde Karadağlılara karşı başarı ile dövüştü. 1871’de Devlet şûrasına üye oldu.

Sonra sırasıyla, Tanzimat ı Askerîye üyeliği. Zaptiye müşirliği, tekrar 3. Ordu müşirliği, Manastır vilâyetine vekâlet ve Yanya valiliği gibi devlet hizmetlerinde bulundu. Liyakatli, doğru, cesur bir vezirdi. Rauf ve Hüsrev paşalar oğullarıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.