Kangren Nedir? Nasıl Meydana Gelir?

Kangren, canlı dokularda sınırlı ölüm ve çürü­me olayı.

Yerel kan dolaşımının kesilmesine bağlıdır ve bazen havasız yaşar mik­roplar tarafından oluşturulan enfek­siyonla daha da ağırlaşır. Kangrenin kuru, yaş ve gazlı olmak üzere 3 biçi­mi vardır. Kuru kangren, belirli bir alanda, tromboz (damar içi pıhtı) ya da atardamar iltihabı sırasında orta­ya çıkan bir amboli sonucu atarda­marların tıkanması nedeniyle dolaşı­mın durmasına bağlıdır. Bacakların atardamar iltihabında kangren ayak- ucundan başlar ve önce örtenek üs­tünde az ya da çok yaygın morumsu kırmızı bir lekenin’ belirmesiyle kendi­ni gösterir. Buna çok şiddetli ağrılar da eşlik eder. Ardından sağlam doku­lardan bir çizgi boyunca ayrılma eği­limi gösteren duyuşuz, sert, kuru ve siyahımsı bir alan biçimindeki doku ölümü (nekroz) ortaya çıkar.

Yaş kangren ödemle birlikte çürüme olayının ağır bastığı ve genel durumu etkileyen bir kangrendir; gelişmesi de oldukça tehlikelidir.

Gazlı kangren özellikle savaş yarala­rında, kas kütlelerinin ezilmesiyle bir­likte görülen yaralarda ya da kirli top­rağa bulaşan yaralarda bir ihtilat ola­rak ortaya çıkar. Gazlı kangrene yol açan mikroplar, gaz çıkarma özelliği olan Clostridium septicum ve Clostridium perfringens gibi havasızyaşar mikroplardır.

Ayrıca bir de şeker hastalığına bağlı kangren vardır; bu, şeker hastalığına bağlı atardamar iltihabının sonucun­da ortaya çıkar. Bazen söz konusu da­mar hastalığının ilk belirtisi olup, ye­rel bir enfeksiyon ya da soğuk nede­niyle ayak parmaklarında başlar ve sonra iltihaplanır. Damar sertliğine bağlı kangren bazen yaşlılarda, atar­damar sertliğinin başlattığı damar bo­zukluklarım daha da ağırlaştıran ku­ru bir kangrendir; iltihaplanabilir.

Akciğer dokusunu toplu olarak tutan akciğer kangreni son derece tehlike­lidir. Bronş genişlemesi, bazen çok kö­tü kokulu bir balgam çıkartmayla bir­likte görülen süreğen bronşit gibi or­taya çıkan kangrenle karmaşık bir du­rum alır. Hastalığın seyrek raslanan öbür bi­çimleri arasında, ağız kangreni ya da noma, deri kangreni, çavdar mahmu­zu zehirlenmesine bağlı kangren, vb. bulunur. İyicil olan kuru kangrenin özel bir biçimi de, sinirsel kaynaklı bir damar hastalığı olan Raynaud hasta­lığı sırasında kol ve bacaklarda doku ölümüyle ortaya çıkar. Kangrenin tıb­bi tedavisi, hastaya kangren serumu verilmesinden oluşur. Ama uygulama­da tedavi, genel yoldan ya da akciğer kangreninde bronş yoluyla antibiyotik verilmesine dayanır. Gazlı kangren­lerde basınçlı oksijen uygulanmasının çok etkili olduğu görülmüştür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.