İki Başlı Yürütme Nedir?

İki Başlı Yürütme Nedir? Anayasaya göre, yürütme işlevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve yasalara uygun olarak yerine getirilir. Anayasa, parlamenter sisteme uygun olarak, iki başlı yürütme, ya da ikili yürütme denen biçimi benimsemiştir. Buna göre, bir yandan Meclise karşı sorumsuz Cumhurbaşkanı, diğer yandan Meclise karşı sorumlu bir Bakanlar Kurulu vardır.

Bizde yürütme, 1876 Anayasasına kadar tek başlıdır. 1876 Anayasası iki başlı bir yürütme kurmuş, bir yanda padişah, diğer yanda Vükelâyı Devlet yer almıştır. Bu biçimsel iki başlılıktır. Padişaha tanınan yetkilere göre, yürütme yine tek başlıdır. İkinci Meşrutiyet döneminde yapılan Anayasa değişiklikleri ve siyasal yaşamdaki değişmeler yürütmeyi iki başlı yapmıştır. 1921 Anayasası, Meclis hükümeti sistemini benimsediği için, yasamanın dışında ayrı bir yürütme organı söz konusu olmamıştır.

1924 Anayasası ile, Meclis hükümeti sisteminden parlamenter sisteme geçilmiş, yeniden iki başlı yürütme biçimi benimsenmiştir. Bu iki başlılık, 1961 ve 1982 Anayasalarınca da korunmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.