Bu bileşikler hangi elementlerden ve kaçar atomdan oluşmuştur?

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bileşiklerden bazıları Şunlardır: amonyak (NH3), su (H2O) ve metan (CH4). Bu bileşikler hangi elementlerden ve kaçar atomdan oluşmuştur? Atomlar arasındaki bağlar iyonik mi yoksa kovalent midir?

Amonyak (NH3) bileşiği, bileşiğin özelliklerine bakmak için formüle bakarız. Formülde bileşiğin 1 azot (N) elementi atomu  ile 3 hidrojen (H) elementi atomunun bağlanarak, oluşturduğu bileşiktir. Bu 2 element kovalent bağ ile bağlanmıştır.

su (H2O) bileşiği, formülde, 2 hidrojen (H) elementi atomunun ile 1 oksijen (O) atomu elementinin bağlanarak oluşturduğu bileşiktir. Bu iki element kovalent bağ ile oluşmuştur.

Metan (CH4) bileşiği, 1 karbon (C) elementi atomu ile 4 hidrojen (H) elementi atomunun bağlanarak meydana gelmesidir. Bu bileşikte 2 element kovalent bağ ile bir bağ oluşturmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.