izmir

izmir’in Ulaşımı

Türkiye’de ilk demiryolu hattı Ege bölgesinde bir İngiliz şirketinin yap­tığı (1856) İzmir (Alsancak)-Aydın arasındadır. Bu hattan Ödemiş ve Tire’ye hatlar ayrılıyordu. Sonradan demiryolu Aydın’dan Sarayköy’e ka­dar uzatıldı; 1863’te İzmir (Basma­ne)-Manisa-Turgutlu hattı gerçekleştirildi. Manisa bir hatla Soma’ya bağlandı. İzmir günümüzde bir yan­dan Manisa-Balıkesir-Kütahya üs­tünden Eskişehir’e, Manisa-Turgutlu-Salihli üstünden ve Aydın-Denizli üstünden olmak üzere de iki hatla Af­yon’a […]

İzmir’in Ekonomisi

İZMİR İLİNİN İKTİSADİ FAALİYETLERİ İzmir ilinde yetiştirilen tahıllar ara­sında baş sırayı buğday alır, onu arpa ve pirinç izler. 1988 verilerine göre 48 bin hektarlık alandaki buğday üretimi 142.000 t’dur. Buğday üreti­minin çoğu Bergama, Torbalı ve Ti­re’den sağlanır. İkinci sırada bulu­nan arpa (68.000 t), en çok Torbalı ve Tire’de yetiştirilir. Pirinç üretimi üçüncü sıradadır (9.000 t), […]

İzmir’in Antik Kentleri

Bergama (Pergamon) Antik Kenti Günü­müzdeki Bergama kentinin kuzeyin­de yer alan bu antik kent ilk olarak Akropolis’in bulunduğu tepede, dış­tan gelecek saldırılara karşı korun­maya elverişli bir yerde kuruldu. İ.Ö. IV. yy’da kentin kalesinin çok sağlam ve güvenli olduğu bilinmektedir. Bir süre Perslerin, daha sonra İsken­der’in mirasçılarının elinde kalan kent, İ.Ö. 301’de Lysimakhos’un eli­ne geçti. İ.Ö. 283’te […]

İzmir’in Tarihsel Yapıları

İzmir, Eski Smyrna kenti üstünde geliştiği için bu antik kentten günümüze çok az kalıntı gelebilmiştir. Bayraklı’da ya­pılan kazılardan, İ.Ö. III. yy’dan IV. yy’a kadar uzanan dönemle ilgili ka­lıntıların bir bölümü ortaya çıkarıl­mış, Athena Tapınağı’nın kalıntıları da bu kazılar sonucu bulunmuştur. Kadifekale çevresindeki surların bir bölümü günümüze kalmıştır. Roma egemenliği sırasında büyük bir tica­ret merkezi olan […]

İzmir’in Doğal Güzellikleri

İzmir’in Ege denizinde uzun bir kıyısı vardır. İklimin de elverişli olması deniz mevsiminin oldukça uzun olmasını sağlar. Ortalama deniz suyu sıcaklık­ları yılın 8 ayı 20 °C’ın üstündedir. Deniz suyu sıcaklığı haziran ayında bu değere ulaşır ve kasım ayında bile bu sıcaklığı korur. Genellikle Çeşme, Mordoğan, Akkum, Gümüldür plaj­ları halkın en çok gittiği yerlerdir. Çeşme’de Altınyunus […]

İzmir’in Yerleşim Yeri ve Özellikleri

İzmir kenti kara içine derin bir biçim­de sokulmuş olan İzmir körfezinin bitim yerinde kurulmuştur. Kentin kuruluşunda önemli yeri olan İzmir körfezi, Urla yarımadasına paralel olarak kuzey-güney doğrultusunu, sonra kara içine iyice sokularak doğu-batı doğrultusunu almıştır. Bu doğrultuda da iyice darlaşır; Karşıyaka-Konak Meydanı arasında genişlik 2  km’ dir. Körfezin bu dar yerinde He­kim adası ve Uzunada bulunur. […]

İzmir’in Tarihi

İzmir Kenti Kuruluş Tarihi İzmir’in bilinen en eski adı Smyrna’dır. Bu adı bir Amazon kadınından aldığı söylenir. Smyrna daha sonra Zmirna olmuş, günümüzdeki İzmir adı da buradan gelmiştir. Yapılan kazılar İzmir’in yerleşim ta­rihinin İ.Ö. 3000 yıllarına kadar indi­ğini gösterir. İzmir ili sınırlan içinde Bergama’da, Menemen’in Helvacı köyünde, Çeşme’de, Bayraklı ve Ur­la’da yapılan kazılarla yerleşmenin tarihi […]

İzmir’in Akarsuları ve Gölleri

Akarsular ve Göller İzmir ili sınırları içinden Ege Bölgesi­nin üç önemli akarsuyu denize dökü­lür. Kuzeyde Bakırçay’ın yukarı çı­ğırları İzmir ilinin sınırları dışında­dır. Soma-Bergama arasındaki doğu-batı doğrultulu ovadan geçen Bakırçay, Karadağ kütlesi önünde güneye kıvrılarak Çandarlı körfezinin kuzey kenarında denize ulaşır. Bakırçay ağ­zının güneyinde, Çandarlı körfezine açılan daire biçimli Aliağa koyuna Güzelhisar çayı dökülür. Kaynak noktasını […]

İzmir Bitki Örtüsü

Bitki örtüsü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazların sıcak ve kurak geçmesi alçak yamaçlarda maki adı verilen bitki örtüsünün yayılmasını sağlar. Makiyi oluşturan türler genel­likle kışın yapraklarını dökmeyen ça­lılar halindedir. Yapraklar, buharlaş­maya engel olmak için küçülmüş, kökler derine dalmış, toprak yüzün­den başlayarak gövde hemen sık dal­lara ayrılmıştır; böylece bitki kurak geçen aylara dayanabilmektedir. Maki kıyıdan başlayarak […]

İzmir Yüzey Şekilleri ve İklim Şartları

Ege bölgesinde il ve kent. Batıda Ege deniziyle çevrili olan İz­mir ili, kuzeyde Balıkesir, doğuda Manisa, güneyde Aydın illeriyle komşudur. Yüzölçümü 11973 km2 olan İzmir ili­nin 27 ilçesi vardır: Balçova; Borno­va; Buca; Çiğli; Gaziemir; Karşıyaka; Konak, Narlıbahçe, Aliağa, Bayındır; Bergama; Beydağ; Çeşme; Dikili; Fo­ça; Karaburun; Kemalpaşa; Kınık; Kiraz; Menderes; Menemen; Öde­miş; Seferihisar; Selçuk; Tire; Torba­lı; […]