İzmir’in Ekonomisi

İZMİR İLİNİN İKTİSADİ FAALİYETLERİ

İzmir ilinde yetiştirilen tahıllar ara­sında baş sırayı buğday alır, onu arpa ve pirinç izler. 1988 verilerine göre 48 bin hektarlık alandaki buğday üretimi 142.000 t’dur. Buğday üreti­minin çoğu Bergama, Torbalı ve Ti­re’den sağlanır. İkinci sırada bulu­nan arpa (68.000 t), en çok Torbalı ve Tire’de yetiştirilir. Pirinç üretimi üçüncü sıradadır (9.000 t), yalnızca Menemen ve Foça’da ekilir.

Sanayi bitkileri içinde birinci sırayı pamuk alır; bunu tütün (1988’de 24.000 t üretim), ayçiçeği ve susam izler. En çok Menemen, Torbalı, Bergama, Kınık ve Tire’de yetiştirilen pamu­ğun yıllık üretimi 78.000 t’u bulur. Özellikle Torbalı ve Bergama’da eki­len ayçiçeğinin yıllık üretimi 1.500 t, en çok Ödemiş’te ekilen susamın yıl­lık üretimiyse 770 t’dur. Baklagillerden bakla ve fiğ ekilir; ay­rıca patates ekimi de yaygındır (238.000 t). Dikili alanların büyük çoğun­luğu zeytin, üzüm ve mandalina ağaçlarıyla kaplıdır. İlde 1988’de 15 milyon zeytin ağacı vardı. Zeytini in­cir, şeftali, mandalina, armut izler. Daha çok Kemalpaşa’da ve Mene­men’de yetiştirilen ve sultaniye diye adlandırılan üzüm de ünlüdür. Man­dalina ağaçlarımn çoğu da Seferihi­sar ve Karaburun ilçeler indedir. Hayvancılık alanında koyun ön sıra­da gelir (650.000 koyun). Ayrıca ta­vukçuluk (6 milyon tavuk) da geliş­miştir. Çeşitli yerlere dağılmış 70.000’i aşkın arı kovanı vardır. Hay­vansal ürünler üretimi olarak yıllık süt üretimi 100.000 t, et üretimi 11.000 t, deri üretimi 850.000 t’dur. İzmir, Türkiye’nin imalat sanayisin­de gelişmiş bir ilidir. Sanayi kuruluş­larının çoğu merkezde toplanmıştır.

Kimya sanayisinin en önemli kolu, petrol ürünleri üreten Aliağa petrol rafinerisidir. Kimya sanayisinde ayrı­ca gübre, temizlik maddeleri, boya üretimi önem kazanmıştır. Gıda sa­nayisinde en gelişmiş kol tütün işlen­mesidir. Bunu un ve unlu maddeler üretimi, süt ve bitkisel yağ üretimi izler. Dokuma sanayisi oldukça geliş­miştir. Makine sanayisinde taşıt araç­ları yapımı önemli yer tutar. Taşıt araçları yapımı tarıma yönelik olarak bölgenin tarımsal ürünlerinin taşın­ması için kamyon, kamyonet, traktör yapımına yöneliktir.

İzmir kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Fuar, ile çeşitli alanlarda canlılık getirdiği gibi, özellikle iktisa­di açıdan gelişmesine de katkıda bu­lunur.

Yeraltı kaynakları olarak bir bölümü daha önce işletilmiş, bir bölümüyse halen işletilmekte olan yataklar var­dır. Karaburun’da zaman zaman işle­tilmiş cıva yatakları bulunur. Günü­müzde Ödemiş’in Türkönü ve Halı köyünde Tire’nin Akmescit köyün­de, Torbalı’nın Hortuna köyünde de­mir yatakları, Bayındır’ın Sarıyurt köyünde ve Gümüldür’de kurşun ve çinko yatakları vardır. Manganeze Çeşme, Menemen ve Ödemiş’te rastlanır. Tire’nin Ayaklıkırı köyünde bir zamanlar işletilen mermer yatak­ları vardı. Günümüzde Selçuk’tan mermer çıkartılmaktadır.

Bergama, Dikili, Foça ve Seferihisar’da incitaş (perlit) yatakları bulunur. Zımpara, Selçuk ve Tire’de çeşitli yerlerde, kü­çük yataklar halinde işletilir. Linyite Bergama, Dikili, Tire ve Torbalı’da rastlanmıştır. Çamaltı yöresinde tuz çıkartılmaktadır. İçmece ve kaplıca olarak kullanılan pek çok kaynak su­yu vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.