İzmir’in Akarsuları ve Gölleri

Akarsular ve Göller

İzmir ili sınırları içinden Ege Bölgesi­nin üç önemli akarsuyu denize dökü­lür. Kuzeyde Bakırçay’ın yukarı çı­ğırları İzmir ilinin sınırları dışında­dır. Soma-Bergama arasındaki doğu-batı doğrultulu ovadan geçen Bakırçay, Karadağ kütlesi önünde güneye kıvrılarak Çandarlı körfezinin kuzey kenarında denize ulaşır. Bakırçay ağ­zının güneyinde, Çandarlı körfezine açılan daire biçimli Aliağa koyuna Güzelhisar çayı dökülür. Kaynak noktasını içerilerden alan Gediz ır­mağı İzmir körfezinin doğu kenarın­da geniş bir delta oluşturur. XIX. yy. sonlarına doğru Gediz, Menemen boğazından çıktıktan sonra güneye dönerek Pelikan burnu ile Karşıyaka arasında, İzmir körfezinin batı-doğu doğrultulu kesimine dökülmekteydi. Getirdiği bol miktarda alüvyonla İz­mir limanım doldurma tehlikesi ya­rattığından, 1886’da ırmağın ağzı batıya çevrilerek, körfezin dar yerini tıkaması önlendi. Küçük Mende­res’in tamamı il sınırları içinde kalır. Ödemiş-Torbalı arasında doğu-batı doğrultulu bir ovadan geçen ırmak, Selçuk önlerinde, Kuşadası körfezi­nin kuzey kısmına dökülür. Küçük Menderes ırmağı getirdiği alüvyon­larla kıyı çizgisinin denize doğru iler­lemesine neden olmuştur. Eski devir­lerde kıyı çizgisi, Selçuk’un bulun­duğu yerdeydi, Efes de deniz kıyısın­da yer alıyordu. Irmağın getirdiği alüvyonlarla liman tıkandığı için Efes iki kez iç kesimlere taşındı. Akarsular, yağış rejimine bağlı ola­rak en fazla kışın su taşırlar. Yazın ise suları azalır.

İl sınırları içinde büyük çaplı göl yok­tur. Yalnızca akarsu deltalarında kü­çük kıyı gölleriyle, Ödemiş’in kuze­yinde Bozdağ üstünde 1000 m yükseklikte Gölcük yer alır.

İzmir’in Nüfusu

İzmir ilinin nüfusu son yapılan 1990 nüfus sayımına göre 2.694.770’tir. Km2’ye 225 kişi düşer. En kalabalık ilçeler Konak (669.916), Karşıyaka (350.012), Bornova (278.300), Buca (203.383), Ödemiş’tir (124.968). Buna karşılık tenha ilçeleri de vardır; Kara­burun’da nüfus 9.020’dir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.