İzmir Bitki Örtüsü

Bitki örtüsü Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazların sıcak ve kurak geçmesi alçak yamaçlarda maki adı verilen bitki örtüsünün yayılmasını sağlar. Makiyi oluşturan türler genel­likle kışın yapraklarını dökmeyen ça­lılar halindedir. Yapraklar, buharlaş­maya engel olmak için küçülmüş, kökler derine dalmış, toprak yüzün­den başlayarak gövde hemen sık dal­lara ayrılmıştır; böylece bitki kurak geçen aylara dayanabilmektedir. Maki kıyıdan başlayarak 500-600 m’ye kadar çıkar. Bunlar arasında kocayemiş, mersin ağacı, defne, delice, fun­da, sakız ağacı, zakkum, kermes me­şesi, kekik, adaçayı, lavanta sayılabi­lir. Ormanlarda çam türleri yaygın­dır. En yaygın olanları kızılçamlar ve karaçamlardır. Kızılçamlar makinin hemen üstünden başlayarak 1000 m’den sonra yerlerini karaçamlara bırakırlar. Karaçamlar Bozdağlar ve Aydın dağları üstünde çok yer kap­lar. Sarıçamaysa il sınırları içinde Aydın dağlarında küçük bir kalıntı halinde rastlanır. Buna karşılık fıstık çamı Kozak dağlık kütlesinde son de­rece gelişmiştir. Doğal bitki örtüsü çoğu yerde insan etkisiyle ve yangın­larla tahrip olmuş durumdadır. Vadi­lerin geniş tabanlarındaysa bozkırlar yer alır. Ayrıca akarsu boyunca sö­ğütler, kavaklıklar, su kenarlarında kamışlar bozkırın görünüşünü ta­mamlar.

izmir

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.