İzmir’in Tarihsel Yapıları

İzmir, Eski Smyrna kenti üstünde geliştiği için bu antik kentten günümüze çok az kalıntı gelebilmiştir. Bayraklı’da ya­pılan kazılardan, İ.Ö. III. yy’dan IV. yy’a kadar uzanan dönemle ilgili ka­lıntıların bir bölümü ortaya çıkarıl­mış, Athena Tapınağı’nın kalıntıları da bu kazılar sonucu bulunmuştur. Kadifekale çevresindeki surların bir bölümü günümüze kalmıştır. Roma egemenliği sırasında büyük bir tica­ret merkezi olan İzmir’in liman yakı­nında büyük bir agorası olduğu bili­nir. Bir başka agora da Namazgâh semtinde yapılan kazılarla ortaya çı­karılmıştır. Kent içinde ayrıca tarih­sel camiler ve hanlar yer alır: Faik Pa­şa Camisi, Hacı Hüseyin Camisi, Kes­tane Pazarı Camisi, Aliağa Camisi, Şadırvan Camisi, İkiçeşmelik Cami­si, Salepçioğlu Camisi, Kızlarağası Hanı, Mirkelamoğlu Hanı, Karaosmanoğlu Hanı bu tarihsel yapılar ara­sında sayılabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.