Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi Doğal Güzellikler Turizm Olanakları ve Ulaşımı

Ulaşım Marmara bölgesi Türkiye’de ulaşım etkinliklerinin en gelişmiş olduğu bölgedir. Bunda kıtalar ve denizler arasındaki coğrafi konumu önemli rol oynar. İstanbul-Edirne karayolu Türkiye’yi karadan Avrupa’ya bağ­lar. İstanbul-Tekirdağ-Malkara- Keşan üstünden geçen bir başka karayolu da İpsala kapısıyla Avrupa’ya açılır. Trakya’da İstanbul-Çanakkale ara­sındaki karayolu Çanakkale boğazını aşarak bölgeyi Ege bölgesine bağlar. Marmara bölgesinin Anadolu topraklarında İstanbul’dan başlayıp […]

Marmara Bölgesi Ekonomisi ve Geçim kaynakları

Yüzey şekilleri ve iklimi yer yer bü­yük ölçüde değişen Marmara bölge­sinde tarımda da büyük bir çeşitlilik gözlenir. Ekili alanlar arasında tahıl tarlaları başta gelir. Bölgenin hemen her yanında (ama en çok Tekirdağ ve Bilecik illerinde) ekilen ve alman ürün bakımından ön sırada yer alan buğday üretimi, Türkiye buğday üre­timinin % 15’ini aşar. Arpa çoğu yer­de […]

Marmara Bölgesi Şehirleri ve Özellikleri

Bölgedeki yerleşmelerden 74’ünün nüfusu 10 000’in üstündedir. Bu 74 yerleşmeden 7’sinin nüfusu 100 000’i geçer (İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Balıkesir, Gebze, Edirne); 13 yerleşme yerinin nüfusu 50 000- 100 000 arasındadır (Sultanbeyli, Te­kirdağ, Bandırma, Çorlu, İnegöl, Esenyurt, Yalova, Yarımca, Gölcük, Çanakkale, Danca, Lüleburgaz, Gemlik). Bunları izleyen 12 yerleşme yerinin nüfusu 25 000-50 000 arasın­dadır (Kırklareli, […]

Marmara Bölgesi İlleri ve Nüfusu

Nüfus Marmara bölgesi şu illerin tamamını sınırları içine alır: Edirne; Kırklareli; Tekirdağ; İstanbul; Kocaeli. Çanak­kale ilinin Edremit körfezi kıyısında küçük bir kesimi Ege bölgesine girer. Sakarya ilinin de doğu ve güneydo­ğusunda küçük bir kesimi Karadeniz bölgesinde yer alır. Bazı illerin de ba­zı ilçeleri komşu bölgelerdedir. Bile­cik ilinin Söğüt, İnhisar, Yenipazar ve Gölpazarı ilçeleri Karadeniz böl­gesine, […]

Marmara Bölgesi Irmak ve Gölleri

Marmara bölgesi sularını 3 büyük ır­makla denizlere yollar: Sakarya; Su­surluk; Meriç. Doğuda oldukça geniş bir alan sularını Sakarya ırmağı yo­luyla Karadeniz’e boşaltır. Karasu, Göksu, Çark suyu, Mudurnu çayı, Sa­karya’ya karışırlar ve bu yolla Kara­deniz’e ulaşırlar. Marmara denizine dökülen Susurluk ırmağına yukarı çığırlarında Simav çayı denir. Denize dökülmeden önce sağdan Kirmastı (Mustafakemalpaşa) suyunu, soldan Kocaçay’ı alır; […]

Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara bölgesinde bitki örtüsü üs­tünde iklim koşulları etkisini göste­rir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Trakya’nın Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında Akdeniz bölgesinin tanıtıcı bitki örtüsü görü­lür: Yapraklarını yaz kış dökmeyen makiler; kızılçam ormanları; vb. Böl­genin Karadeniz kıyılarında’, tanıtıcı öğesi kayın olan bir orman örtüsü karşımıza çıkar. Az yağış alan çukur alanlardaysa bozkır görünümleri vardır. Marmara […]

Marmara Bölgesi Yüzey Şekilleri ve İklim Özellikleri

Marmara bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden Marmara denizine komşu olanı. 67 300 km2’lik bir alana yayılan ve Türkiye’nin toplam yüzölçümünün % 8,5’ini kaplayan Marmara bölgesi batıda Bulgaristan ve Yunanistan ile Avrupa topraklarına komşudur. Bul­garistan ile olan sınırı Rezve deresi ağzından başlayıp Kapıkule yakınla­rında sona erer (bu sınır 1913 Balkan savaşından sonra çizilmiş, 1923 Lo­zan Barış […]