Marmara Bölgesi Irmak ve Gölleri

Marmara bölgesi sularını 3 büyük ır­makla denizlere yollar: Sakarya; Su­surluk; Meriç. Doğuda oldukça geniş bir alan sularını Sakarya ırmağı yo­luyla Karadeniz’e boşaltır. Karasu, Göksu, Çark suyu, Mudurnu çayı, Sa­karya’ya karışırlar ve bu yolla Kara­deniz’e ulaşırlar. Marmara denizine dökülen Susurluk ırmağına yukarı çığırlarında Simav çayı denir. Denize dökülmeden önce sağdan Kirmastı (Mustafakemalpaşa) suyunu, soldan Kocaçay’ı alır; daha sonra Bursa ova­sından gelen Nilüfer suyunu da ala­rak denize dökülür. Güney Marmara bölümünden Marmara denizine dökülen öbür iki önemli akarsu Gönen ve Kocabaş (Biga) çaylarıdır. Meriç ırmağıysa Ege denizine dökülür. Marmara bölgesi göller bakımından oldukça zengindir. En önemli göller bölgenin güney ve doğu kesimlerin­de yeralır. Doğuda en önemli iki göl Gemlik körfezi doğusunda İznik gölü ve İzmit körfezinin doğusunda Sa­panca gölüdür. Güneyde yer alan göl­lerin en önemlileriyse Manyas gölü (Kuş gölü) ve Ulubat (Apolyont) gö­lüdür.

İznik gölü (298 km2), Gemlik körfezi­nin doğusunda tektonik bir çukur­lukta yer alır. Gölün fazla suları Gar­sak suyuyla Gemlik körfezine boşalır. Sapanca gölü (47 km2), İzmit kör­fezi ile Adapazarı ovası arasında uzun ve derin bir çukurlukta yer alır; fazla suyunu Çark suyu ile Sakarya ır­mağına gönderir. Marmara denizi­nin güneyinde Karacabey ovasının iki yanında yer alan Manyas gölü (166 km2) ve Ulubat gölü (134 km2) oldukça geniş alan kaplamalarına karşın az derin göllerdir (4-5 m). Marmara bölgesinde büyüklükleri bakımından değilse de oluşumları bakımından da çeşitli göller vardır. Uludağ’da Karatepe’nin kuzey yama­cında 2 300 m yükseltide buzul gölle­ri yer alır: Aynalıgöl; Karagöl; Kilimligöl. Koyların önünün zamanla kıyı birikimi sonucu tıkanmasıyla oluşan göller de vardır. Bunlar Terkos, Büyükçekmece ve Küçükçekmece göl­leridir. Terkos gölü (25 km2), Karade­niz kıyısı yakınında, İstanbul’un 50 km kadar kuzeybatısında yer alır. İs­tanbul kentinin büyük bir kesiminin içme suyunu sağlar. Büyükçekmece gölüyse 11 km2’lik yüzölçümüyle Küçükçekmece gölünden 15 km2 da­ha az yer kaplar. Meriç ırmağı ağzın­daki Gala gölü (8 km2) de Marmara bölgesi gölleri arasındadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.