sivil toplum kuruluşları

Sizce insanların bu tür faaliyetler yapmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

İnsanlar hiç kimsenin etkisi kalmadan, isteyerek ve bilerek sivil toplum kuruluşlarına üye olurlar. İnsanlara maddi ve manevi yönlerden detek olmak için gayret gösterirler. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Milli Eğitim Yayınları 143. sayfa soruları 1. Sizce insanların bu tür faaliyetler yapmasında etkili olan unsurlar nelerdir? Topluma ve insanlara faydalı olma, onlara yardım etme düşüncesidir. İnsanlar […]

Çalışanların görev ve sorumlulukları hakkında neler söylenebilir?

Sayfa 141 Yukarıdaki fotoğraflarda görülen çalışanların görev ve sorumlulukları hakkında neler söylenebilir? Tablo ile ilişkilendirerek cevapayınız. Fotoğrafı incelediğimizde sol tarafta, Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan bir vatandaşı, sağ resimde Hastanede çalışan kulak burun boğaz doktorunu görmekteyiz. Her ikiside topluma hizmet etmekte ve toplumsal fayda sağlmaktadır. Bu iki resimde çalışanların rolleri bakımından farklı ve ortak […]

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklerin sonuçlarını tartışınız.

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklerin sonuçlarını tartışınız. Sivil toplum kuruluşlarına katılımın ve destek vermenin önemini açıklayınız. Sivil toplumkuruluşlarının yaptıkları etkinlikler sonucunda, kampanyalarla kamuoyu oluşturup, halkın bilinçlenmesini sağlarlar. Resimde görüldüğü gibi bir etkinlik ile sosyal medya ve haber kanallarında yer alarak daha çok kişiye ulaşır ve halk erozyon çevre kirliliği konularında algı oluşur ve suistimaller engellenebilir.

Eğitim ve sağlık alanında hangi sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır?

Yaşadığınız yerde eğitim ve sağlık alanında hangi sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır? Sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında bazen resmi kurumlar tek başına bütün ihtiyaçları giderememektedir. Bu ihtiyaçları giderme amacı taşıyan sivil toplum kuruluşları kurulmaktadır. Sivil toplum kuruluşları devletten bağımsız çalışan ve devlete destek veren kuruluşlardır. Dernek, vakıf, oda ve sendikalardan oluşan sivil toplum kuruluşları yasalara uygun […]

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışma ve hizmetlerin sosyal yaşama katkıları nelerdir?

Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı çalışma ve hizmetlerin sosyal yaşama katkıları nelerdir? Örnekler veriniz. Düşük gelir grupları ve yardıma muhtaç gruplar için, sosyal maddi manevi destek olmaktadırlar. Sanat festivalleri düzenleyip, kültür ve sanat çalışmalarını geliştirerek seçkin örnekleri yurt dışında tanıtıcı çalışmalar yapmak. Örnek kuruluş İstanbul Kültür Sanat Vakfı’dır.