Çalışanların görev ve sorumlulukları hakkında neler söylenebilir?

Sayfa 141 Yukarıdaki fotoğraflarda görülen çalışanların görev ve sorumlulukları hakkında neler söylenebilir? Tablo ile ilişkilendirerek cevapayınız.

roller ve görevler

Fotoğrafı incelediğimizde sol tarafta, Sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışan bir vatandaşı, sağ resimde Hastanede çalışan kulak burun boğaz doktorunu görmekteyiz. Her ikiside topluma hizmet etmekte ve toplumsal fayda sağlmaktadır. Bu iki resimde çalışanların rolleri bakımından farklı ve ortak özellikler vardır.

Doktorun kurumca yani sağlık bakanlığı tarafından rolü, hizmet şekli önceden belirlenmiştir. Gönüllünün rolü kurum tarafından değil, gönüllülük esasına göre verilir veya alınır.

Doktorlar kurumun amacı dışında çalışamaz. Kurumca çalışma saatleri önceden belirlenmiş ve bunu uymak zorunludur. Gönüllünün durumuna göre toplumsal sorunların çözümü için çalışmalar yaparlar. Gönüllü kendi isteği doğrultusunda hizmet etmekte herhangi bir zorunluluk yoktur.

Doktorun görev ve sorumlulukların dışına çıktığı zaman hakkında yasal işlem başlatılabilir. Görev ve sorumluluk dışına çıkmasına izin verilmez. Bu hizmetin karşılığında da belirlenmiş bir gelir ve kazanç elde eder. Sivil toplum kuruluşunda örnekte Kızılay’da çalışan gönüllü vatandaş, maddi kazanç sağlama amacı peşinde koşmaz. İnsanlığa fayda sağlama amacı güder.

Bu iki resimde çalışan doktor ve Kızılay çalışanın ortak yönü ise, her ikisi de bireysel ve toplumsal ihtiyaçların giderilmesi için çalışırlar. Kızılayın çalışanı ve dokator her ikisi de yasa ve aknunlara uymak zorundadırlar. Her iki kuruluşta çalışan da kuruluş içinde iş bölümü ve dayanışma içindedirler.

 

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.