Ezan ile kamet arasındaki farklılıkları yazarak gösteriniz.

Ezan ile kamet arasındaki farklılıkları yazarak gösteriniz.

Ezanın Okunuşu Anlamı
Allahü ekber (4 defa). Allah en yücedir.
Eşhedü en la ilahe il lallah (2 defa). Allah’tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim.
Eşhedü enne Muhammeden  Resûlüllah (2 defa). Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna tanıklık ederim.
Hayye ales-salah (2 defa). Haydi namaza.
Hayye alel-felâh (2 defa). Haydi kurtuluşa.

Kad kameti’s-sa lâh.”(2 defa). Namaz başladı. (kamette okunur)

Allahü ekber (2 defa). Allah en yücedir.
Lâ ilâhe illallah (1 defa). Allah’tan başka ilah yoktur.

Kamet, tek başına kılınan namazlarda erkek tarafından farz namaza başlarken okunur.  Cemaatle kılınan namazlarda ise kameti müezzinler okurlar. Kametin sözleri ezanınki ile aynıdır.

Farklı olarak sadece kamette “Hayye alel-felâh.”tan sonra iki kez “Kad kameti’s-sa lâh.” (Namaz başladı.) denilir. Kamet ezan kadar yüksek sesle ve uzatılarak okunmaz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.