İnsanlar arasındaki düşünce farklılıkları nasıl ortaya çıkmaktadır?

İnsanlar arasındaki düşünce farklılıkları nasıl ortaya çıkmaktadır? Sınıfınızda tartışınız. Her insan farklı özelliklere sahiptir. Kimi insanlar heyecanlı, kimileri ise çok meraklıdırlar. Bilgiye düşkün, meraklı kişiler birçok şeyi öğrenmek isterler. Bunun için çok kitap okur, araştırma ve inceleme yaparlar. Bazı insanlar ise her şeyi olduğu gibi kabul ederler. Öğrenmeye, sorgulamaya istekli değildirler. Bazı insanlar da duygusaldırlar. Öğrendikleri, duydukları veya yaşadıkları olaydan kolayca etkilenirler. Böylesi kişilerin şefkat, merhamet duyguları daha yoğundur. Kimi insanlar da kuralcı ve akılcıdırlar, olayları değerlendirirken duygularını değil, akıl ve mantıklarını ön planda tutarlar. İşte insanların kişilik yapılarından kaynaklanan bu gibi duygusal özellikleri ,onların olaylara bakış açılarına ve din anlayışlarına da yansır.

Tarih boyunca, dünyanın her yerinde insanlar topluluklar hâlinde yaşamışlardır. Duygularını, düşüncelerini, sahip oldukları maddi ve manevi imkânları birbirleriyle paylaşmışlardır. Ancak toplumsal hayat sürekli değişmekte ve gelişmektedir. Buna paralel olarak insanların ihtiyaçları, beklentileri, yaşama biçimleri ve günlük hayatta karşılaştığı sorunlar da değişmektedir. Bu değişim, onların dünyaya bakışlarını, yaşama biçimlerini ve olayları değerlendirmelerini de etkilemektedir. Aynı durum dinî metinlerin anlaşılıp yorumlanması için de söz konusudur. Çünkü İslam âlimleri ortaya çıkan sorunları ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak ayet ve hadisleri her dönemde yeniden yorumlamaktadırlar. Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi toplumsal değişme ve gelişmeler din anlayışını da etkilemektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.