Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek…

Geçmişten günümüze kurulan Türk devletlerinden üçünü seçerek yönetim şekilleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

Türkler, tarihleri boyunca çok geniş alanlara yayılmışlar, gittikleri yerlerde devletler kurmuşlar ve varlıklarını binlerce yıldır kesintisiz olarak devam ettirmişlerdir. Türk milleti tarihteki devamlılığının son örneğini Kurtuluş Savaşı yıllarında göstermiştir. Bütün olumsuzluklara rağmen vatanını kurtarmış ve yönetim şekli cumhuriyet olan yeni bir Türk devleti kurmuştur.

Hunlarda devlet işleri ve dini törenlerle ilgili olarak yıl içinde genellikle iki büyük toplantı yapılırdı. Bu toplantılara asker, sivil bütün görevliler ile boy beyleri katılırdı. Devlet görevlilerine mevkileri ve unvanları bu mecliste verilir, yeni seçilen hakanın hükümdarlığı burada onaylanırdı. Ayrıca bütün ülkeyi ilgilendiren önemli kararlar da kurultay denilen bu meclislerde alınırdı.

Kök Türkler de Hunlara benzer şekilde her yıl toplantılar yaparlardı. Bu toplantıların en büyüğü Hunlarda olduğu gibi mayıs ayında düzenlenirdi. Kök Türk kağanı ve devlet ileri gelenleriyle birlikte halkın da katıldığı bu büyük kurultay bir bahar bayramı şeklindeydi.

Oğuzlarda devlet işleri Kengeş adı verilen bir çeşit kurultayda görüşülüp karara bağlanırdı. Oğuzlar eşit haklara sahip insanların oluşturduğu sınıfsız bir toplum yapısına sahipti. Maddi güç ve makam, toplumda sınıf farkı yaratmaz, soydan gelen asillikten hiç söz edilmezdi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.