George III Kimdir?

George III Kimdir? İngiltere kralı (Londra, 1738-Windsor, 1820). Galler prensi Frederick ile Saksonya Gotha sülalesinden Auguşta’nın oğlu olan George III, 1760-1820 arasında İngiltere krallığı, 1760-1825 arasında Hannover seçici prensliği, 1815-1820 arasında da Hannover krallığı yaptı. Çocukluğundan beri sinirli ve dengesiz biri olan, ama dürüst ve ciddi olmaktan da geri kalmayan George III, krallık mesleğinin son derece bilincindeydi. Ülkesinin iç siyase-tiyle yakından ilgilendi, kendinden önceki iki saltanat döneminde zayıflamış olan krallık ayrıcalığını yeniden canlandırmaya çalıştı. Geleneklere ve yasalara saygılı olmasına rağmen partiler yönetimine ve whig aristokrasisine karşı koydu. Bu konuda yeni toryciliğin önderlerinden biri olan danışmanı john Stuart’ın (Bute kontu) etkisi altında kaldı ve vvhighlerden kurtulmaya çalıştı. Nitekim, başbakan Pitt’i uzaklaştırmak için barış taraftarlarının yanında yer aldı. Bunun üzerine Pitt istifa etmek zorunda kaldı (1781) ve yerine Bute kontu geçti. Ama, bu İskoçyalı siyaset adamı halk tarafından hiç tutulmadı; bu durum da George III’ ün aleyhine oldu. Bunun üzerine 1763 yılında Bute kontu iktidardan ayrılmak zorunda bırakıldı. Onun yerini alan “Kralın Dostları” adlı partinin de yetersiz olduğunu gören George III baskı ve rüşvet yollarına başvurdu ve 1770-1782 yıllan arasında, başbakan olarak North lordunu öne sürüp, yönetimi doğrudan doğruya kendi elinde tuttu. 1774 ve 1780 seçimlerinde, kendi yandaşları olan Kralın Dostları’nı seçtirdi ve gerek basının gerekse parlamento üyelerinin karşı çıkmalarına rağmen, vvhigleri Avam kamarasından çekilmeye zorladı (1777).

George,III'ü at üstünde gösteren bir resim.

George,III’ü at üstünde gösteren bir resim.

Ama George III’ün durumunu asıl sarsan olay Amerika olayları oldu. Sömürgelerin ortak giderlere daha fazla katkıda bulunması gerektiğine inanmış ve Londra parlamentosunu sömürgelere yeni vergiler yüklemekle yetkili görmüştü. Ama, geleneksel özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlı olan Amerikan sömürgeleri böyle bir olayı kabul etmediler; sonunda Fransa ile İspanya’dan da destek alarak ayaklandılar ve bağımsızlıklarına kavuştular. Bunun üzerine North istifa etmek zorunda kaldı, kral da vvhiglere başvurdu.

Daha sonra George IH’ün siyaset alanında pek bir etkinliği kalmadı, İkinci Pitt başbakan olarak duruma egemen oldu. Hatta George IH’ün sinirsel açıdan geçirdiği bunalımların artması Pitt’in durumunu daha da güçlendirdi. 1811’de kralın iyileşemeyeceği anlaşılınca da, oğlu (George IV) naipliğe getirildi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.