İngiliz devlet adamı Lloyd George Kimdir?

İngiliz devlet adamı (Manchester, 1863-Llanystumdwy, Caernarvonshire, 1945).

Orta halli bir Gal ailesinden gelen Da­vid Lloyd George, hukuk öğrenimi gö­rüp avukat olduktan sonra 1890’da li­beral milletvekili seçildi. Reformdan yana ve radikalizmin ateşli bir yanda­şı olarak tanınmasına karşın Chamberlain’in Güney Afrika’daki girişim­lerini desteklemedi. 1905’te Campbell- Bannerman kabinesine Ticaret büro­su başkanı olarak girdi ve 1908’de Maliye bakanlığına getirildi. Kısa sü­rede hükümetin siyasetinde etkili ol­maya başladı ve Liberal Parti’yi ra­dikal eğilimli reformlar (gelir miktârına göre artan vergi, işçi emekliliği, vb.) yapmaya yöneltti. Lordlar Kamarası’nın direnmesine sert eleştiriler­le karşı çıktı. Birinci Dünya savaşında sırasıyla Sa­vaş Gereçleri bakanlığında görev yap­tı (1915-1916); Kitchener’in ölümü üs­tüne Savaş bakanlığına ve Asquith’ in ölümü üstüne de başbakanlığa gel­di (1916-1922). Beş üyeli savaş kabi­nesinin başında önce cepheyi Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya kaydıran bir “Doğu” stratejisini savundu, sonra “Batı”ya yönelik bir strateji benimse­di. Öte yandan, Müttefik kuvvetlerinin general Foch tarafından yönetilmesi­ni (1918) İngilizlere kabul ettirdi.

Türk Kurtuluş Savaşı sırasmda Yuna­nistan yanlısı bir siyaset izleyerek Yunanlıların İzmir’e asker çıkarmasını destekledi. Avrupa’da geleneksel İn­giliz siyasetini sürdürerek zaman za­man Almanya ile zaman zaman da Fransa ile birlik oldu. Ama Türk Kur­tuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlan­ması üstüne, izlediği siyaset nedeniy­le durumu sarsıldı. Liberallerden ve muhafazakârlardan oluşan ulusal birlik koalisyonuyla görevini sürdür­mesine karşılık, bir yandan işçi hak­ları sorununun ortaya çıkması, öte yandan da Özgür.İrlanda Devleti ku­rulması konusunda yaptığı anlaşma­ya muhafazakârların tepki gösterme­si sonucu 19 Ekim 1922’de görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu tarih­ten sonra yaşamının sonuna kadar milletvekilliği görevini sürdüren ve mücadelesini muhalefet cephesinde yapan Lloyd George, Liberal Parti’nin Muhafazakâr Parti ile İşçi Partisi ara­sında bir denge öğesi olmasına çalış­tı; bu arada toplumsal reformların ya­pılması konusunda İşçi Partisi’ni des­tekledi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.