Gerçeküstücülerin Öncüsü Fransız ozanı Lautreamont Kimdir?

Fransız ozanı (Montevideo, Uruguay, 1846-Paris, 1870).

Asıl adı İsidore Ducasse olan Lautre­amont (Lautreamont kontu) on dört yaşma kadar babasının Fransız kon­solosluğunda görevli olduğu Montevideo’da kaldı. Pozitif bilimlere, özellik­le de matematiğe ilgi duyan Lautrea­mont, Politeknik Okulu’nda öğrenim görmesi için babası tarafından Fran­sa’ya gönderildi. Önce Tarbes ve Pau liselerinde okudu, daha sonra 1867’de Paris’e yerleşerek kendini Politeknik Okulu’na girmek için hazırlamaya başladı. Babasının gönderdiği harçlık­larla güçlük içinde geçinerek 1869’da “Lautreamont kontu” takma adıyla Chants de Maldoror ’u (Maldoror Şarkıları) yayımladı, ama bu yapıtı pek fazla ilgi uyandırmadı. 1870’te, ger­çek adıyla, Poesies’yi (Şiirler) çıkar­dı. Yirmi dört yaşındayken de vereme yakalanarak öldü.

Gerçeküstücülerin Öncüsü

Tamamlayamadığı Chants de Maldo­ror adlı yapıtını oluşturan altı şarkı, insanın Tanrı’ya, kendi durumuna ve topluma karşı başkaldırısını dile getiren düz yazı biçiminde olağanüstü bir destan görünümündedir. Öfkesini dışavurarak meydan okumak isteyen Lautreamont kendine salt hayvan vahşetinin egemen olduğu bir şiir evreni çizer. Pençe, gaga ya da çekmen­lerle uygulanan vahşetin yer aldığı bir dünyanın konu edinildiği şaşırtıcı eğ­retilemelerle dolu bu fantastik çağrışımlar ve bunları yaratma isteği.Lautreamont’un gerçeküstücüler tara­fından öncü olarak gösterilmesine yol açmıştır. Ayrıca şiir dilinin açık bir eleştirisi ve bilinçaltı düşleri kullanı­mının getirdiği özgürlük Lautreamont’un, Rimbaud, Baudelaire ve Mallarme gibi ilk çağdaş ozanlardan biri olarak kabul edilmesini sağlamış­tır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.