Germenler Nedir? Kökleri Toplumun Temelleri ve Uygarlığı

Germenler Nedir? Kökleri Toplumun Temelleri ve Uygarlığı, Ren’in doğusunda ve Tuna’nın kuzeyinde oturan halklara İ.Ö. I. yy’da Romalılar tarafından verilen ad.

Germenlerin Kökleri

Bu halkların belirsiz köklerinin aydınlatılmasında yalnızca arkeoloji ve dilbilimden yararlanılabilir. Başlangıçta yalnızca dilsel açıdan bir birlik oluşturan bu halkların ilk oturduğu yerin Güney İskandinavya’da, dilbilimcilerin germen dilinden önce hiçbir alttabakaya rastlayamadıkları bir bölge olduğu sanılır.

İ.Ö. 1000-500 yıllan arasında, Güneye inerek Almanya’nın kuzeyinde Ren ile Vistül ırmakları arasındaki bölgeye yerleştiler. Bavyera yaylasındaki Keltlerle ilişki kurduklarında gelişmeleri üç yüzyıl durakladı; ama Keltlerden siyasal örgütlenmenin temellerini öğrendiler. İ.Ö. II. yy’dan başlayarak Keltlerin çöküşünden yararlanıp engeli aştılar. İskandinavya’dan gelen halklarla güçlenen Germenler, önce Ukrayna ve Güney Rusya bozkırlarına doğru ilerlediler. Bu yön Germen göçlerinin değişmez yollarından biri oldu. Bastarnaeler ve Skirler Karadeniz kıyılarına ulaştılar. Kimberler ile Tötonlar, Keltlerin Güney Almanya’da boş bıraktıkları alanları ele geçirdikten sonra, İ.Ö. 102-101 yıllarında, Roma topraklarına iyice sokuldular. Marius onları ancak Piemonte’de durdurabildi. Böylece Romalılar, Germen gerçeğini ancak İ.Ö. ve İ.S.I. yüzyıllarda anlayabildiler; tarihçi Plinius ile Tacitus da Germenlerden aynı dönemlerde söz ettiler.

Germen Uygarlığı

Germenler kırsal kesim halklarıydı: Orta Avrupa ormanlarında, Rusya bozkırlarında, deniz kıyılarında, ilkel yapılı köy ya da tek tek evlerde otururlardı. Iranlılarla bağlantı kurarak yarı göçebe hayvancılık yapan Doğu Germenleri dışındakiler toprağa bağlanıp çiftçilikle uğraştılar.

Germen Toplumunun Temelleri

Germen toplumunun temelini ataerkil aile tipi oluşturur. Toplumsal yapıyı oluşturan sınıflarsa şunlardır: Özgürler; yarı özgürler (vergi veren azatlı köleler); köleler. Siyasal bakımdan Germen halkları, “güçlülerin” çevrelerine topladıkları genç savaşçılarla Germen dünyasının temelini oluşturan özgürlere hükmettikleri bir “cumhuriyetçi” örgütlenme biçimi seçtikleri gibi, kahraman ya da dinsel bir kişiye dayalı soylu bir aileden seçilen kralın, toplumsal ve dinsel ayrıcalıkları bir araya getirdiği monarşi biçimini de denediler.

Paganizm

Germenlerin paganizmi tam olarak aydınlatılamamıştır:Ortak bir tanrılar topluluğunda (Panteon) büyü ve zafer tanrısı Wotan, gökgürültüsü tanrısı Thor, savaş ve bereket tanrıçaları Herta ve Freyja bir arada bulunur. Falcılık, kâhinlik, insan kurban etme, Germenler arasında yaygın geleneklerdi. Bazı halklar, tapınakları değilse bile, bazı dinsel yerleri kendi tekellerine almışlardı.

ARİOVİSTUS

Süevler, Almanya’dan hareket ederken Batı’ya göç eden boylardan oluşur. İ.Ö. I. yy’da önderleri Ariovistus, Sequaniler ile Aeduileri bölen çekişmeyi kendi çıkarlarına göre çözümledi. Önce bir tarafı ezmek için öbür
tarafla anlaştı, sonunda da iki halkı birden ezdi. Bu durumdan kaygı duyan Sezar da Aeduilerin yardımına koşarak 58 yılında Ariovistus’u Alsace ovasında yenilgiye uğrattı. Ariovistus kaçmak zorunda kaldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.