Size göre toplumun en temel ihtiyacı nedir? Bu ihtiyacı hangi kurumlar karşılar?

Size göre toplumun en temel ihtiyacı nedir? Bu ihtiyacı hangi kurumlar karşılar? Toplumun birden çok temel ihtiyacı vardır. Bunların karşılanması gerekir. Konu başlıkları ile bunları açıklayalım.

polis

Güvenlik ihtiyacı

En temel ihtiyaç olarak sanırım güvenliği söyleyebiliriz. Toplumun huzurlu ve düzenli yaşamını sürdürmesi
için güvenliğinin sağlanması gerekir. Toplumun güvenlik ihtiyacını, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı jandarma teşkilatı karşılar. Polis, şehir merkezlerinde; jandarma ise kırsal yerlerde toplumun güvenliğini sağlar.

adalet ihtiyacı

Toplumda bireyler arasında, bireyle devlet arasında veya kurumlar arasındaki çıkan anlaşmazlıkların ve hukuki çözüme kavuşturulması gerekir. Adalet için bağımsız mahkemeler yetkilidir.

Eğitim ihtiyacı

Toplumun gelişimi ve nitelikli insanlar olması için toplumun eğitim ihtiyacının karşılanması gerekir. Eğitim ihtiyacının karşılaması için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liseler faaliyetlerini yürütürler. Bunun yanında üniversiteler, yüksek öğrenim yapmak isteyenlerin eğitim ihtiyacını karşılar.

eğitim kurumları

Sağlık ihtiyacı

Sağlık hizmeti, toplumu oluşturan bireylerin temel ihtiyacıdır. Bireylerin hastalıktan korunması, hastalığa
yakalananların iyileştirilmesi için birçok kurum çalışmalar yürütür. Üniversitelere bağlı hastaneler, belediyelere bağlı hastane ve sağlık merkezleri, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten sağlık kurumlarındandır. Bu kurumlar, topluma sağlık hizmetleri verir ve hastalıklar konusunda toplumu bilgilendirir. Aşağıdaki İnternet sayfasında da görüldüğü gibi, organ bağışının önemi ve hasta hakları ile ilgili bilgiler vermek de bu kurumların görevlerindendir.

Sağlık Bakanlığına ait devlet ve üniversite hastaneleri dışında, aile sağlığı ve ağız-diş sağlığı merkezleri vardır. Bu kurumlar toplumun sağlık hizmetlerini yürütmek için çalışırlar. Ülkemizde, aile hekimliği hizmeti sayesinde artık her vatandaşın bir doktoru bulunmaktadır. Aile hekimi, hastasının sağlık takibini yapar.

Temiz çevre

Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak, toplumun önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyacı karşılayan kurumlardan biri belediyelerdir. Belediyeler, sorumluluğu altındaki şehir merkezlerinin temiz ve yaşanılabilir
olmasını sağlamakla yükümlüdür. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il ve ilçe merkezlerindeki kurumlar, temiz bir çevre ve modern bir kent oluşturmak için çalışmalarda bulunur.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman alanlarının korunup geliştirildiği, içme suyu kaynaklarının arttığı, daha yeşil bir Türkiye’yi amaçlar. Bu amaçla ağaçlandırma, ormanların bakımı ve temiz su kaynaklarının korunması, çoğaltılması çalışmalarını yapar.

Konut ihtiyacı

Toplumun, çağdaş ve yaşanılabilir bir ortamda barınma ihtiyacının önemli bir kısmı, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından karşılanır. Düşük gelire sahip insanlar için konutlar, uydu kentler, kentsel dönüşüm projeleri, afet konutları, resmî kurum binalarının inşası gibi faaliyetler, TOKİ’nin sorumluluğu altında yürütülür.

Sağlıklı bir aile ortamından yoksun, ihtiyaçlarını ailesi ya da kendisi gideremeyen bakıma muhtaç çocuklar, kadınlar ve yaşlılarla ilgili çalışmaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapar. Bakanlık bünyesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yardıma muhtaç çocukların barınma, beslenme, giyinme, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılayan kurumdur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.