Gaeller (Galler) Hakkında Bilgi

Gaeller (Galler) Hakkında Bilgi, İrlanda’ya yerleşmiş olan Kelt topluluğu. Bu topluluğun gaelce olarak adlandırılan dili günümüze kadar varlığını sürdürerek 1946’da Eire Cumhuriyeti’nin (İrlanda)ulusaldili haline gelmiştir.

Gaellerin kökeni de Keltlerin kökeni gibi pek iyi bilinmez. Bu halkın, zengin mitoloji edebiyatı birkaç ilgi çekici tarihsel olguya değinmekteyse de, çoğunlukla güvenilecek bir kaynak oluşturmaz; sözgelimi IX. yy’dan XII. yy’a kadâr yazılmış bir derleme olan Leabhar Gala ya da Fetihler Kitabı, böyle bir metin sayılır.Tarihçiler, Keltlerin tarihi konusunda olduğu gibi, Gaellerin tarihi konusunda da uzun bir kronoloji ile kısa bir kronoloji vermekte kararsızdırlar.

Uzun bir kronoloji vermek söz konusu olduğunda, Goideller ya da Gaellerin Asya’dan geldiklerini kabul ederler; Hint Avrupalı olan bu insanlar bir süre Kuzey Almanya’da kaldıktan sonra, II. binyılda Britanya adalarına geçmişlerdir. Kısa bir kronoloji vermek söz konusu olduğundaysa Gaellerin, İkinci Demir devrinde (İ.Ö. 450-100) yaşamış bir topluluk olduğu kabul edilir; bunlar İ.O. III. yy’a doğru İrlanda’ya yerleşerek, daha önce bölgeye yerleşmiş olan halklara (Megalitler’i diken bir halkın torunları ve İ.Ö. V. yy’a doğru yöreye gelmiş olan çeşitli Kelt toplulukları) egemen olmuşlardır. Gaellerle öbür Keltler arasında temel bir dilsel ayrım vardır.

Toplumsal ve Siyasal Düzen

Çok kalabalık bir topluluk oluşturmadıkları halde, Gaeller egemenlikleri altına aldıkları halklara kendi dillerini, törelerini, toplumsal ve siyasal düzenlerini kabul ettirmişlerdir. Bu halkın güçlü olması tarım ve özellikle de hayvancılıktan kaynaklanıyordu; söz konusu kesimlerde, daha çok kendilerine boyun eğmiş olan halkları çalıştırıyorlardı. Bir klan oluşturan Gael ailesinde kadının seçkin bir yeri vardı. Klanlar kabileyi oluşturur; kral, bir kral ailesine bağlı kişiler arasından seçilir, ama bu olgu her zaman çeşitli anlaşmazlıklara yol açardı.
Aslında kralın yalnızca manevi bir otoritesi vardı. Bununla birlikte, krallık Keltlerde ortadan kalktığı halde, Gaellerde varlığını sürdürdü.-İ.S. ilk yüzyıllarda, Gael kabilelerinin beş krallık (Ulster, Connacht, Munster, Kuzey Leinster ve Güney Leinster) halinde örgütlendikleri görüldü. Gaeller arasında kral düzeyinde, hem din adamı, hem büyücü, bazen elçi, kimi zaman da savaş önderi olan drüid yer alıyordu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.