Göktürk Yazıtlarından Türk tarihinin ilk dönemlerine ait hangi bilgilere ulaşabiliriz?

Göktürk (Köktürk) Yazıtlarından Türk tarihinin ilk dönemlerine ait hangi bilgilere ulaşabiliriz? Örnek veriniz?

göktürk tonyukuk yazıtı

Türk tarihinde önemli bir yeri olan Orhun Yazıtları ile ilgili yazıyı okudunuz. Kök Türk Yazıtları’nda Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin’in Çinlilerle yaptığı savaşlar ve Türk milletini bir araya getirmek için yaptıkları çalışmalar anlatılır.

Orhun Kitabeleri (yazıtları) Göktürk hükümdarı Bilge Kağan, kardeşi ordu komutanı Kültigin, vezir Tonyukuk adına yazılmış Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabelerdir. Bu kitabeler halkın görmesi, ibret alması için taşa yazılmış öğütlerdir.

Orhun Kitabelerini incelediğimizde ilk Türk devletleriyle ilgili önemli bilgilere ulaşmaktayız. Yazıtlara göre, Türk hükümdar ve ailesine devleti yönetme yetkisi Tanrı tarafından veriliyordu. Bu inanışa kut denilmiştir. Kitabelere geçen “Tanrı, Türk halkı yok olmasın diye babam ilteriş Kağan’ annem İlbilge Hatun’u göndermiş, Tanrı beni hakan olarak tahta oturttu. ifadeleri bu inanışı göstermektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Türk tarihinde önemli bir yeri olan Orhun Yazıtları ile ilgili yazıyı okudunuz. Kök Türk Yazıtları’nda Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin’in Çinlilerle yaptığı savaşlar ve Türk milletini bir araya getirmek için yaptıkları çalışmalar anlatılır.

    Orhun Kitabeleri (yazıtları) Göktürk hükümdarı Bilge Kağan, kardeşi ordu komutanı Kültigin, vezir Tonyukuk adına yazılmış Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabelerdir. Bu kitabeler halkın görmesi, ibret alması için taşa yazılmış öğütlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.