Greuze Kimdir? Köyün Yavuklusu Tablosu

Fransız ressamı (Tournus, 1725- Paris, 1805).

Greuze'ün Köyün Yavuklusu 1761 adlı tablosu

Greuze’ün Köyün Yavuklusu 1761 adlı tablosu

Lyon’da öğrenim gören ve 1750 yılına doğru Paris’e yerleşen Jean-Baptiste Greuze, Kutsal Kitabı Çocuklarına Açıklayan Aile Babası adlı tablo­suyla başarı sağlayarak eleştirmenle­rin dikkatini çekti. Resim alanına Marmontel ve dostu Diderot’nun ahlak öykülerinde raslanan doku­naklı bölümleri yansıtmayı bilmiş olan Greuze’ün yeni “ahlak resmi”, çağdaşlarının, Diderot’nun düşünce­lerine karşı gösterdikleri eğilimi yan­sıtır (bu tarihten başlayarak resim ve edebiyat, yeni düşünceleri açıklayan bir araç durumuna gelmiştir). İzleyi­cinin duyarlığına seslenen bu sanat, Greuze’de duyarlıktan duygusallığa ve La Chaussee’nin “ağlamaklı güldürüsü’ne (Saatin Yakınması: Terkedil­miş Genç Kız) kayar. Ressam, izleyi­cide uyandırmaya çalıştığı etkiyi verebilmek için bir dizi abartılmış el kol hareketi, yarı baygın figürler, kasılmış el görüntülerinden yararla­nırken bunları son derece incelik ve bir renk uyumu içinde sunar (Ceza­landırılan Kötü Oğul: Babanın Lanet­lemesi). Resimlerinde kadın figürle­rini yarı soyunuk olarak vermeyi yeğleyen Greuze, bu şehvetle karışık resimleriyle, yaşadığı döneme özgü o çapkınca havadan tümüyle kurtula­madığını gösterir. Ünlü Kırık Testi tablosu açık saçık bir telmihi yansı­tır. Bununla birlikte, Greuze, çocuk resimlerinde daha ağırbaşlı bir tutum benimsemiştir (Küçük Bir Kasayı Kaldıran Küçük Kız, Oğlan Çocuk Başı); portrelerinde de aynı tutum görülür (Kitapçı Babuti, Gravürcü Wille); ressam bu yapıtlarında duygusal öykülerini ve “yaptığı kötü edebiyatı” unutmuş gibidir.

Fransız Devrimi sırasındaki büyük çaplı yön değiştirmesinden ve tarih­sel konuları işlemedeki birkaç başarı­sızca deneyden sonra Eskiçağ modası nedeniyle engellenen Greuze un yete­neği, giderek kimsenin dikkatini çek­mez oldu ve Greuze sessiz sedasız öldü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.