Güneşe En Yakın Gezegen Merkür

Merkür, Güneş’e en yakın (ortalama, 58 milyon km) gezegen.

Merkür, 88 günde, başlıca gezegenle­rin tümünün yörüngelerine oranla dış- merkezliği en büyük olan yörüngeyi çi­zer. Yerden bakıldığında, Güneş’in iki yanında, 4 aydan biraz daha az bir sü­re içinde bir salınım yapıyor gibi gö­rünen Merkür, akşam ya da sabah, ancak uzanım anlarında ve gökyüzü­nün açık olduğu sıralarda gözle görü­lebilir.

Merkür’ün çapı 4 860 km, yoğun­luğu 5,32’dir. Merkür’ün uydusunun bulunup bulunmadığı bilinmemek­tedir.

Hem Merkür üstüne gönderilmiş ra­dar yansımaları, hem de katı haldeki yüzeyinde bulunan lekelerin gözle ya da fotoğrafla gözlenmesi, son zaman­larda, bu gökcisminin, kendi cevresinde, yıldız dolanımı (yıldız ayı) süresi­nin 2/3’si kadar bir zamanda, yani 59 günde döndüğünü göstermiştir. Bu de­ğer, Güneş gelgitlerinin etkisi altında oluşan mekanik bir rezonans olayın­dan ileri gelir. Merkür’ün kendi çev­resinde 59 günde dönmesiyle Güneş’ in çevresinde 88 günde dolammmm birleşmesinden, Merkür’deki bir Gü­neş gününün uzunluğunun 2 Merkür yılı, yani 176 gün olduğu sonucu çıkar.

Yaşanamayacak Bir Gezegen

Mart 1974’te Merkür’ün üstünden az yükseklikte geçen A.B.D. sondası Ma­riner X’un çektiği çok sayıdaki fotoğ­raf, bu gezegenin yüzeyinin, daha önce fotometri ve polarimetri yöntemle­riyle Yer’den yapılan gözlemlerin de belirttiği gibi, Ay’mkine ve Venüs’ünkine çok benzeyen kraterler, dağlar ve düzlüklerden oluşmuş bir yüzey en­gebesine sahip olduğunu gösterir. Yerçekimi çok zayıf olduğu halde Merkür’ün çok ince bir helyum atmos­feri ve şiddeti Yer’inkinin yüzde biri kadar olan bir magnetik alanı vardır. Aydınlık yarıkürenin sıcaklığı 400°C’a (kalayın erime noktası), ka­ranlık yarıküreninkiyse -200°C’a eriş­mektedir. Hemen hemen hiç atmosfe­ri olmadan gece ve gündüz arasında çok büyük sıcaklık farklarına uğrayan Merkür, üstünde Yer’inkine benzer bir organik yaşam biçimi gelişemeyecek, çorak bir gezegendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.