Haçlı Seferleri bölgede yaşayan halkın ve seferlere katılanların hayatında

Haçlı Seferleri bölgede yaşayan halkın ve seferlere katılanların hayatında ne gibi değişikliklere yol açmış olabilir?

Haçlı seferleri münasebetiyle derlenip toparlanabilmek için Türkler İç-Anadolu ağırlıklı olmak üzere geri çekilecekler, bu münasebetle Anadolu’nun vatanlaşması gecikecektir.

Avrupa’da  12. ve 13. yüzyıllarda büyük bir değişikliğe uğramasında haçlı seferleri de rol oynadı. Büyük toprak sahiplerinin bu sefer için gerekli parayı bulmak için mülklerini satmaları, bir yandan feodal yapıyı sarsarken öte yandan kralların güçlenmesine yol açtı. Öte yandan başlangıçtaki zaferler Papa’nın güçlenmesine yol açarken  sonraki yenilgiler kilisenin gücünü zayıflattı.

haçlı seferleri yolları

Melikşah’ın ölümünden sonra başlayan siyasi buhranlar sayesinde Suriye’de yerleşen Haçlılar Selçuklular ve haleflerinin sürekli yaptıkları cihatlarla oradan sökülüp atıldı. Ve birkaç asır zarfından iki taraftan derya gibi kan akarak Avrupalılar Siyasi muvaffakiyetsizliğine uğradı ise de Avrupa’nın medeni inkişafında bu seferler ve dolayısıyla Selçuklular çok büyük bir rol oynadı.

Ayrıca Haçlı seferleri, “Akdeniz’de meydana gelen siyasi değişmelere paralel olarak dünya ticaret yollarının Türkiye’ye yönelmesiyle Antalya tarihinin en mutlu dönemini yaşamıştır. Ancak dünya ticaret yollarının Akdeniz’den okyanuslara kayması ile bu önemini kaybetmiş ve Antalya coğrafi hinterlandının sağladığı imkanlar ölçüsünde ticari gelişimini sürdürmüştür.

Şanlı tarihimiz içerisinde bir dönüm noktası olan gerek Türk tarihi için gerekse de Avrupa medeniyetinin oluşmasında büyük bir önem arz eden sadece savaşların geçtiği Türkiye coğrafyasında değil, aynı zamanda da Avrupa ve Türk coğrafyasında etkileri yüzyıllarca devam eder.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.