Neden Haçlı Seferleri Düzenlediler?

1. Neden Haçlı Seferleri Düzenlediler? Aşağıda Papa Urban’ın 27 Kasım 1095 tarihinde I. Haçlı Seferi’ni teşvik amacıyla Fransa’nın Clermont (Klermont) şehrinde yaptığı konuşmadan alıntılar okuyacaksınız.

Bu alıntılara göre Haçlı Seferlerinin çıkış nedenleri ile ilgili düşüncelerinizi boş bırakılan alana yazınız.

– Ey Frenk ırkının insanları, Tanrı’nın sevdiği ve seçtiği insanlar, Katolik inancınızın gücü ve Kutsal Kiliseye olan bağlılığınız, sizi diğer milletlere göre ayrı bir konuma yerleştirmiştir. Bugün sizler için özel bir mesaj getirdim…

– Konstantinopolis ve Yeruşalayim’den kulaklarımıza yabancı ve lanetli bir ırkla ilgili kara haberler gelmektedir. Kalplerini doğru yola koymamış ve ruhları Tanrı ile bütünleşmemiş olan bu ırk, doğudan gelerek oradaki Hristiyan topraklarına ve oralarda oturan kardeşlerimizin üzerine yağma, yangın ve ölüm illetlerini getirmişlerdir…

– Onların intikamını kim alacak, yaralarını kim saracak? Elbette sizler. Çünkü bütün milletler arasında, bu düşmanlarımızı sindirmek için Tanrı, en çok sizin ruhunuza cesaret, vücudunuza ise kuvvet vermiştir.

– Efendimizin Yeni Ahit’te yazılı sözlerini hatırlayın: “Onun adı ve şanı uğruna evini, kardeşlerini, anne ve babasını, eş ve çocuklarını, tarla ve mülkünü terk edenler, çok daha fazlasına, yüz katı kadarına, ayrıca da sonsuz hayata kavuşacaktır…”
Raşid Erer, Türklere Karşı Haçlı Seferleri, s. 25.

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Katolik inançları gereği, katolik olmayan ve ya Hıristayan olmayan milletlere karşı dini inançları gereği yok etmek için başlatılmış seferlerdir. Yabancı ve lanetli ırk derken Türklerden bahsedilmekte, Hıristiyan olmadıkları ve Bizans Topraklarını feth ettikleri için suçlu görülmekte, Türkleri Anadolu, Suriye ve Kudüs’ten atmak için başlatılmıştır.

Haçlı Seferlerinin Sonuçları

Haçlı Seferleri, Doğu ve Batı medeniyetleri açısından hangi sonuçları doğurmuştur?

-Batı için din adamlarına ve kiliseye güven kayboldu. Kilisenin otoritesi sarsıldı
– Seferler sırasında ölen soylular yüzünden feodalite zayıflamış, merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.
– Köylüler çeşitli haklar elde etmeye başlamıştır.
– Seferlerin sonucunda bir süre Türklerin ilerleyişi durmuştur.
– Batı Anadolunun bir kısmına Bizans yeniden sahip oldu.
– Haçlı seferleri ile güçsüzleşen İslam orduları Moğol saldırılarında çok zayıf karşıladı.

– Seferler ile doğu batı ticareti hızlandı.
– Akdeniz limanlarının önemi arttı.
– Avrupalılar, doğudan dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrenip döndüler.
– Sefer ihtiyaçları için kralların ve papanın italyan bankerlerden borç almaları ile bankacılık gelişmeye başladı.
– Doğu bölgeleri Suriye, Filistin ve Anadolu toprakları çok zarar gördü.
– Barut, pusula, matbaa gibi teknik şeyler Avrupa’ya götürelerek Avrupa Tekniğinin ilerlemesine temel teşkil etti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.